HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Printige kaanelehekülg

background image

Printige kaanelehekülg

Te võite printida oma dokumendi jaoks eraldi kaanelehekülje, kus on sõnum (nt "konfidentsiaalne").

1.

File (faili) menüüs klõpsake Print (prindi) peale.

2.

Valige draiver.

3.

Avage menüü Cover Page (Kaanelehekülg) ning seejärel valige selle printimine kas Before
Document
(Enne dokumenti) või After Document (Pärast dokumenti).

4.

Menüüst Cover Page Type (Kaanelehekülje tüüp) valige kaaneleheküljele prinditav teade.

MÄRKUS.

Tühja kaanelehekülje printimiseks valige Standard (standardne) Cover Page Type

(kaanelehekülje tüübiks).

58

Peatükk 4 Kasutage printerit Macintoshiga

ETWW