HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Printige lehe mõlemale küljele (dupleksprintimine)

background image

Printige lehe mõlemale küljele (dupleksprintimine)

Kasutage automaatset dupleksprintimist

1.

Pange ühte salve printimistöö jaoks piisaval hulgal paberit. Kui sisestate eripaberit nagu kirjapäis,
tehke seda ühel järgneval viisil:

Laadige 1. salve kirjaplank, paber ülespidi, ülemine äär printeri poole.

Kõigi teiste salvede puhul laadige kirjaplank paber allapidi, ülemine äär salve eesosas.

2.

File (faili) menüüs klõpsake Print (prindi) peale.

3.

Avage Layout (Küljendus) menüü.

4.

Two-Sided (kahepoolne) kõrval valige kas Long-Edge Binding (pikast servast köitmine) või
Short-Edge Binding (lühikesest servast köitmine).

5.

Klõpsake Print (prindi).

Printige mõlemale küljele käsitsi

1.

Pange ühte salve printimistöö jaoks piisaval hulgal paberit. Kui sisestate eripaberit nagu kirjapäis,
tehke seda ühel järgneval viisil:

Laadige 1. salve kirjaplank, paber ülespidi, ülemine äär printeri poole.

Kõigi teiste salvede puhul laadige kirjaplank paber allapidi, ülemine äär salve eesosas.

2.

File (faili) menüüs klõpsake Print (prindi) peale.

3.

Valige Finishing (Viimistlemine) menüüs Manually Print on 2nd Side (Prindi käsitsi 2. poolele).

4.

Klõpsake Print (Prindi). Järgige hüpikakna instruktsioone, mis kuvatakse enne väljastusvirna
laadimist 1. salve, et printida teine pool.

5.

Eemaldage printeri 1. salvest tühi paber.

6.

Sisestage prinditud virn 1. salve ülespidi, ülemine äär printeri poole. Teise poole peate printima
1. salvest.

7.

Kui kuvatakse viip, vajutage jätkamiseks juhtpaneelil vastavat nuppu.