HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Printige Macintoshis ühele paberilehele mitu lehekülge

background image

Printige Macintoshis ühele paberilehele mitu lehekülge

Ühele paberilehele võib printida enam kui ühe lehekülje. Selle omaduse tõttu on võimalik säästlikult
mustandi lehekülgi printida.

1.

File (faili) menüüs klõpsake Print (prindi) peale.

2.

Valige draiver.

3.

Avage menüü Layout (Paigutus).

4.

Pages per Sheet (lehekülge lehe kohta) kõrvalt valige igale lehele printida soovitud lehekülgede
arv (1, 2, 4, 6, 9 või 16).

5.

Layout Direction (paigutuse suuna) kõrvalt valige lehele prinditavate lehekülgede järjekord ja
asetus.

6.

Borders (äärte) kõrvalt valige sellist tüüpi äär, mis prinditakse iga lehekülje ümber.

ETWW

Kasutage Macintoshi printeridraiveri omadusi

59