HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Macintoshi printimisseadete prioriteedid

background image

Macintoshi printimisseadete prioriteedid

Prindiseadete muudatused prioritiseeritakse vastavale sellele, kus muudatused tehti.

54

Peatükk 4 Kasutage printerit Macintoshiga

ETWW

background image

MÄRKUS.

Käskude ja dialoogikastide nimed võivad erineda sõltuvalt teie tarkvara programmist.

Page Setup dialog box (Lehekülje seadistuse dialoogikast): klõpsake selle dialoogikasti
avamiseks Page Setup (Lehekülje seadistus) või sarnast käsklust töösoleva programmi menüüs
File (Fail). Siin muudetud seaded võivad alistada mujal muudetud seaded.

Print dialog box (printimise dialoogikast): selle dialoogikasti avamiseks klõpsake programmi,
milles parajasti töötate, File (fail) menüüs kas käsklusele Print (prindi), Print Setup (printimise
häälestus) või sellega sarnasele käsklusele. Print (prindi) dialoogikastis tehtud muudatustel on
madalam prioriteet ja need ei kehtesta ümber Page Setup (lehekülje häälestuse) dialoogikastis
tehtud muudatusi.

Default printer driver settings (printeridraiveri vaikeseaded): printeridraiveri vaikeseaded
määravad kõigis prinditöödes rakendatavad seaded, välja arvatud need seaded, mis on muudetud
Page Setup (lehekülje häälestus), Print (printimine) või Printer Properties (pritneriatribuudid)
dialoogikastides.

Printer control panel settings (printeri juhtpaneeli seaded): printeri juhtpaneelis muudetud
seadetel on madalam prioriteet kui seadetel, mis muudetud kusagil mujal.