HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Muutke Macintoshi printeri draiveri sätteid

background image

Muutke Macintoshi printeri draiveri sätteid

Kõikide printimistööde seadete
muutmine enne tarkvaraprogrammi
sulgemist

Kõigi prinditööde vaikeseadete
muutmine

Toote konfiguratsiooniseadete
muutmine

1.

File (faili) menüüs klõpsake Print
(prindi).

2.

Seadete muutmine, mida soovite
mitmetes menüüdes.

1.

File (faili) menüüs klõpsake Print
(prindi).

2.

Seadete muutmine, mida soovite
mitmetes menüüdes.

3.

Avage menüü Presets
(Algseaded), klõpsake Save as
(Salvesta nimega) ja tippige
algseade jaoks nimi.

Antud seaded on salvestatud Presets
(eelseadistuste) menüüs. Uute seadete
kasutamiseks tuleb iga kord programmi
avamisel ja printimisel salvestatud
eelseadistussuvand valida.

Mac OS X V10.3 või Mac OS X V10.4

1.

Klõpsake Apple'i menüüs System
Preferences
(Süsteemieelistused)
ja seejärel Print & Fax (Prindi ja
faksi).

2.

Klõpsake Printer Setup (Printeri
seadistus).

3.

Klõpsake menüüd Installable
Options
(Installitavad suvandid).

Mac OS X V10.5

1.

Klõpsake Apple'i menüüs System
Preferences
(Süsteemieelistused)
ja seejärel Print & Fax (Prindi ja
faksi).

2.

Klõpsake Options & Supplies
(Suvandid ja tarvikud).

3.

Klõpsake Driver (Draiver) menüüd.

4.

Valige loendist draiver ja
konfigureerige installitud suvandid.

ETWW

Macintoshi tarkvara

55