HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - HP LaserJeti prinditarvikud

background image

HP LaserJeti prinditarvikud

HP LaserJeti printerikassette on pärast kasutamist lihtne tagastada ja taaskasutada programmi
HP Planet Partners abil — tasuta. Iga uue HP LaserJeti prindikasseti ja varustuspaketiga on kaasas
mitmekeelne programmiinfo ja juhised. Võite keskkonnamaksult rohkem kokku hoida, kui toote korraga
tagasi pigem mitu kui ühe prindikasseti.

HP eesmärk on pakkuda uuenduslikke ja kvaliteetseid tooteid ning teenuseid, mille puhul pööratakse
keskkonnasõbralikkusele suurt tähelepanu nii toote disainimisel ja tootmisel kui ka turustamisel,
kliendipoolsel kasutamisel ja käitlemisel. Programmis HP Planet Partners osaledes võite olla kindel, et
teie HP LaserJeti prindikassette käideldakse õigesti – nende töötlemisel saame plasti ja metalli uute
toodete tootmiseks, vältides miljonite tonnide jäätmete prügimäele sattumist. Kuna kassetid käideldakse
ja neid kasutatakse materjalide saamiseks, ei tagastata neid teile. Suur tänu keskkonnasõbraliku
käitumise eest!

MÄRKUS.

Kasutage tagastussilti ainult ehtsate HP LaserJeti prindikassettide puhul. Ärge kasutage

seda silti järgmiste kassettide puhul: HP tindiprinterikassettid ja kassetid, mille tootja pole HP, mis on
uuesti täidetud või ümber töötatud või mis kuuluvad tagastamisele HP garantii raames. Lisateavet HP
tindikassettide käitlemise kohta leiate veebisaidilt

http://www.hp.com/recycle

.

ETWW

Keskkonnasõbralike toodete programm 219