HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Materjalipiirangud

background image

Materjalipiirangud

See HP toode ei sisalda elavhõbedat.

See HP toode sisaldab akut, mis võib tööea lõppemisel vajada erikäitlust. See toode sisaldab või sellega
saab kasutada järgmisi Hewlett-Packardi akusid.

Seeria HP LaserJet P3010

Tüüp

Süsinikmonofluoriid liitium

Kaal

1,5 g

Asukoht

Vormindiplaadil

Kasutaja poolt eemaldatav

Nr

Käitlusalase teabe saamiseks külastage veebilehte

www.hp.com/recycle

, pöörduge kohalike

ametivõimude poole või külastage Elektroonikatööstuste Ühenduse veebilehte aadressil

www.eiae.org

.