HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Paber

background image

Paber

Seadmes võib kasutada ümbertöötatud paberit juhul, kui see vastab juhendis HP LaserJet Printer
Family Print Media Guide
toodud nõuetele. Toode on kohandatud ümbertöötatud paberi kasutamiseks
vastavalt standardile EN12281:2002.

220 Lisa D Normatiivne teave

ETWW