HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Tagastused väljapool USA-d

background image

Tagastused väljapool USA-d

Tagastus- ja taaskasutusprogrammis HP Planet Partners osalemiseks järgige lihtsaid
taaskasutusjuhise suuniseid (mis on tootetarviku pakendis kaasas) või vt

www.hp.com/recycle

. Valige

riik/regioon ja uurige teavet HP LaserJeti prinditarvikute tagastuse kohta.