HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Laseri ohutus

background image

Laseri ohutus

USA Toiduainete- ja ravimiameti (FDA) Seadmete ja Radioloogilise tervishoiu keskus (CDRH) kehtestas
nõuded lasertoodetele, mis on toodetud pärast 1. augustit 1976. USA-s turustatavatele toodetele on
need nõuded kohustuslikud. Seadmel on USA Tervisekaitse ja tööjõu ministeerium (DHHS) väljastanud
kiirgusstandardile vastavuse 1. klassi lasertoote sertifikaadi lähtuvalt 1968. a jõustunud Tervisekaitse
ja ohutuse seadusest (Radiation Control for Health and Safety Act). Et seadme väljastatav radiatsioon
on kaitsekorpuse ja väliste kattepaneelidega täielikult ümbritsetud, on välistatud laserkiire väljapääs
normaalse kasutuse käigus.

HOIATUS!

Selle kasutamine, reguleerimine või käitamine käesoleva kasutusjuhendi nõudeid rikkudes

võib tekitada kiirgusohu.