HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Vastavusdeklaratsioon

background image

Vastavusdeklaratsioon

Vastavusdeklaratsioon

vastavalt ISO/IEC 17050-1 ja EN 17050-1, DoC#: BOISB-0804-00-rel.1.0
Tootja nimi:

Hewlett-Packard Company

Tootja aadress:

11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA

kinnitab, et toode

Toote nimetus:

Seeria HP LaserJet P3010
Sisaldab: CB530A — valikuline 500 lehe salv

Normatiivne mudeli number

2)

:

BOISB-0804-00

Toote lisaseadmed:

KÕIK

Prindikassetid: CE255A/CE255X

vastab järgmistele tootespetsifikatsioonidele:

Ohutus:

IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (1. klassi laser-/LED-toode)
GB4943-2001

EMC
(elektromagnetiline
ühilduvus):

CISPR22:2005 / EN 55022:2006 - klass B

1)

EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
CFR-i 47. jaotise 15. osa, klass B

2)

/ ICES-003, väljaanne 4

GB9254-1998, GB17625.1-2003

Täiendav teave

Käesolev toode vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2004/108/EÜ ja madalpingedirektiivi 2006/95/EÜ nõuetele ning kannab CE-
vastavusmärgist

.

Käesolev seade vastab FCC eeskirjade 15. osas sätestatud nõuetele. Kasutamisel tuleb järgida kaht järgmist tingimust: (1) seade ei tohi
põhjustada ohtlikke häireid ja (2) peab aktsepteerima kõik vastuvõetavad häired (sh häired, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid).

1) Toodet on testitud tüüpkonfiguratsioonis koos Hewlett-Packardi personaalarvutitega.

2) Normatiivsel eesmärgil on tootel ka normatiivne mudelinumber. Seda numbrit ei tohiks segamini ajada toote nime või tootenumbri(te)ga.

Boise, Idaho , USA

30. mai 2008.

Ainult normatiivsete küsimuste puhul:

Euroopa kontakt:

Kohalik Hewlett-Packardi müügi- ja teenindusesindus või Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards
Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen, (FAX: +49-7031-14-3143),

http://www.hp.com/go/certificates

USA kontakt:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, , (Tel:
208-396-6000)

ETWW

Vastavusdeklaratsioon 223