HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Eripaberi või prindikandjate kasutamise juhised

background image

Eripaberi või prindikandjate kasutamise juhised

See toode toetab spetsiaalsele kandjale printimist. Järgige järgmisi juhiseid rahuldavate tulemuste
saamiseks. Spetsiaalse paberi või prindikandja kasutamisel määrake kindlasti printeridraiveris tüüp ja
formaat parimate tulemuste saamiseks.

ETTEVAATUST.

HP LaserJeti tooted kasutavad kuumuteid, et siduda kuivad tooneri osakesed

paberile väga täpsete punktidena. HP laserpaber on loodud selles ülimas kuumuses vastu pidama.
Tindiprinteri paberi kasutamine võib toodet kahjustada.

Kandjatüüp

Tehke

Ärge

Ümbrikud

Hoidke ümbrikke sirgelt.

Kasutage ümbrikke, mille kinnis
ulatub ümbriku nurgani.

Kasutage eemaldatava klapiga
ümbrikke, mille kasutamine on
laserprinterites lubatud.

Ärge kasutage ümbrikke, mis on
kas kortsus, kokku murtud,
omavahel kokku kleepunud või
muul moel kahjustatud.

Ärge kasutage klambrite, klõpsude,
akende ega voodriga ümbrikke.

Ärge kasutage kleepribasid või
muid sünteetilisi materjale.

Sildid

Kasutage ainult selliseid silte, mille
vahelt ei paista siltide alusleht.

Kasutage tasapinnalisis kleebiseid.

Kasutage ainult terveid sildilehti.

Ärge kasutage kortsus,
õhumullidega või kahjustatud silte.

Ärge printige poolikutele
sildilehtedele.

Kiled

Kasutage ainult laserprinteritele
mõeldud kilesid.

Asetage kiled pärast printimist
tasasele pinnale.

Ärge kasutage printeri kilesid, mis
pole mõeldud laserprinterites
kasutamiseks.

Kirjaplangid või trükitud vormid

Kasutage ainult kirjaplanke või
vorme, mis on mõeldud
laserprinterites kasutamiseks.

Ärge kasutage reljeefse pinnaga
ega metalseid kirjaplanke.

Raske paber

Kasutage ainult sellise raskusega
pabereid, mis on mõeldud
laserprinterites kasutamiseks ning
mis vastab selle toote tehnilistes
andmetes toodud raskusele.

Ärge kasutage raskemat paberit,
kui on soovitatud selle toote
kandjatele esitatavates nõuetes.
Erandiks on HP kaubamärgiga
paberi kasutamine, mis on saanud
heakskiidu selles tootes
kasutamiseks.

Läik- või kriitpaber

Kasutage ainult sellist läik- või
kriitpaberit, mis on mõeldud
laserprinterites kasutamiseks.

Ärge kasutage läik- või kriitpaberit,
mis on mõeldud kasutamiseks
tindiprinterites.

78

Peatükk 6 Paber- ja prindikandja

ETWW