HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Printige tagumisse väljastussalve

background image

Printige tagumisse väljastussalve

Kui tagumine väljastussalv on avatud, siis prindib printer alati sinna. Paber, mis prinditakse tagumisse
salve, väljub ülespidi, viimane lehekülg virna otsas (tagurpidi järjestus).

Printimine 1. salvest tagumisse väljastussalve on kõige lühem tee. Tagumise väljastussalve avamine
võib suurendada jõudlust järgmistele kandjatele printides:

Ümbrikud

Sildid

Väike erisuurusega paber

Postkaardid

Paber, mis on raskem kui 120 g/m

2

(32 naela)

Tagumise salve avamiseks haarake salve ülaosas olevast käepidemest. Tõmmake salv 45° nurga alla
ja libistage laiend välja.

Tagumise väljastussalve avamine muudab dupleksseadme ja ülemise väljastussalve kasutamise
võimatuks. Ummistuste vältimiseks ärge avage või sulgege tagumist väljastussalve printimise ajal.

ETWW

Kasutage paberiväljastuse suvandeid

87

background image

88

Peatükk 6 Paber- ja prindikandja

ETWW

background image

7