HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Konfigureerige salvesid

background image

Konfigureerige salvesid

MÄRKUS.

Kui olete varem kasutanud teisi HP LaserJet mudeleid, siis võite olla juba tuttav Salve 1

konfigureerimisega režiimile First (Esimene) või Cassette (Kassett). Seadistamine TRAY 1 SIZE
(SALVE 1 SUURUS)
ANY SIZE (IGA FORMAAT) peale ja TRAY 1 TYPE (SALVE 1 TÜÜP) ANY TYPE
(IGA TÜÜP)
peale on selle seadme puhul võrdne režiimiga First (Esimene). Seadistuste TRAY 1 SIZE
(SALVE 1 SUURUS)
ja TRAY 1 TYPE (SALVE 1 TÜÜP) muutmine on võrdne režiimiga Cassette
(Kassett).

Järgmistes situatsioonides, mis nõuavad salve konfigureerimist tüübile ja formaadile, viipab printer
automaatselt:

Kui laete paberit salve.

Kui määrate prinditööle salve või paberitüübi prindidraiveris või programmis ja salv ei ole
konfigureeritud vastama prinditöö seadetele

Juhtpaneelil kuvatakse järgmine teade: TRAY <X> [TYPE] [SIZE] (SALV <X> [TÜÜP] [SUURUS]) To
change size or type press OK (Suuruse või tüübi muutmiseks vajutage OK)
. To accept settings
press (Et nõustuda seadetega, vajutage)
.

MÄRKUS.

Viip ei ilmu, kui prindite 1. salvest ja see on konfigureeritud ANY SIZE (IGA FORMAAT)

ja ANY TYPE (IGA TÜÜP) seadistustele.