HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Konfigureerige salv, kasutades paberi käsitsemise menüüd

background image

Konfigureerige salv, kasutades paberi käsitsemise menüüd

1.

Vajutage nuppu

Menu (Menüü)

.

2.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile menüü PAPER HANDLING (PABERI KÄSITSEMINE),
seejärel vajutage nuppu

OK

.

3.

Vajutage alla-noolt soovitud salve formaadi või tüübi esiletõstmiseks ja seejärel

OK

nuppu.

4.

Vajutage üles-noolt või alla-noolt formaadi või tüübi esiletõstmiseks. Valides kohandatud
formaadi valige mõõtühik ja seejärel määrake X- ja Y-mõõtmed.

5.

Vajutage

OK

nuppu oma valiku salvestamiseks.

6.

Vajutage

Menu (Menüü)

nuppu menüüst väljumiseks.