HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Konfigureerige salv vastama prinditöö seadetele

background image

Konfigureerige salv vastama prinditöö seadetele

1.

Määrake tarkvaraprogrammis allika salv, paberi formaat ja tüüp ning vajutage seejärel nuppu
Prindi.

2.

Kui salv vajab konfigureerimist, kuvatakse teade LOAD TRAY <X> [TYPE] [SIZE] (LAADI SALV
<X> [TÜÜP] [SUURUS])
.

3.

Asetage salve määratud formaadi ja tüübiga paber ning seejärel sulgege.

4.

Kui kuvatakse TRAY <X> SIZE = <Size> (SALVE <X> SUURUS = <Suurus>) teade, vajutage

OK

nuppu formaadi kinnitamiseks.

Kohandatud formaadi määramiseks, vajutage esmalt allanoolt , et tõsta esile õige mõõtühik.
Kasutage üles- või allanoolt

X- ja Y-mõõtmete määramiseks ning vajutage nuppu

OK

.

5.

Kui kuvatakse teade TRAY<X> TYPE=<TYPE>, (SALV <X> TÜÜP=<TÜÜP>), vajutage

OK

nuppu

tüübi kinnitamiseks ja töö jätkamiseks.

ETWW

Konfigureerige salvesid

85