HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Konfigureerige salve paberit laadides

background image

Konfigureerige salve paberit laadides

1.

Asetage paber salve. Sulgege salv, kui kasutate salve 2, 3 või 4.

2.

Kuvatakse salve konfigureerimisteade.

3.

Formaadi ja tüübi kinnitamiseks vajutage tagasi-noolt või

OK

nuppu teise paberiformaadi või

tüübi valimiseks.

4.

Salve formaadi konfigureerimise muutmiseks vajutage allanoolt , et tõsta esile õige formaat, ning
seejärel nuppu

OK

.

5.

Salve tüübi konfigureerimise muutmiseks vajutage allanoolt , et tõsta esile õige formaat, ning
seejärel nuppu

OK

.