HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Paberi ja prindikandjate kasutamine

background image

Paberi ja prindikandjate kasutamine

See toode toetab mitut valikut paberit ja muid prindikandjaid vastavalt selles kasutusjuhendis olevatele
juhistele. Neid juhiseid mittejärgiv paber või prindikandja võib põhjustada halba trükikvaliteeti,
suurendada ummistusi ja toote enneaegset kulumist.

Parimate tulemuste saamiseks kasutage ainult HP kaubamärgiga laserprinteritele mõeldud või
mitmeotstarbelist paberit ja prindikandjaid. Ärge kasutage tindiprinterite jaoks mõeldud paberit või
prindikandjat. Hewlett-Packard Company ei soovita kasutada muu kaubamärgiga tooteid, sest HP ei
saa tagada nende kvaliteeti.

Võimalik, et paber vastab kõigile selles juhendis toodud nõuetele, kuid prindikvaliteet pole siiski
rahuldav. Põhjuseks võib olla vale käsitsemine, sobimatu temperatuur ja/või niiskus, samuti muud
asjaolud, mida Hewlett-Packard ei saa kontrollida.

ETTEVAATUST.

Hewlett-Packardi spetsifikatsioonile mittevastava paberi või prindikandja

kasutamine võib põhjustada printeri rikke, mille tõttu printerit tuleb remontida. Sellist remonti ei tehta
Hewlett-Packardi garantiitingimuste ega hoolduslepingute korras.

72

Peatükk 6 Paber- ja prindikandja

ETWW