HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Laadige paberit 1. salve

background image

Laadige paberit 1. salve

MÄRKUS.

Kasutades 1. salve võib printer printida aeglasema kiirusega.

ETTEVAATUST.

Ummistuste vältimiseks ärge laadige salvesid siis, kui printer prindib. Ärge lehvitage

paberit. Lehvitamine võib põhjustada ummistusi.

ETWW

Täitke salved

79

background image

NÄPUNÄIDE.

Animatsiooni sellest protseduurist näeb sellel veebisaidil:

www.hp.com/go/ljp3010-

load-tray1

.

1.

Avage 1. salv.

2.

Tõmmake salve laiendus välja.

80

Peatükk 6 Paber- ja prindikandja

ETWW

background image

3.

Laadige paber salve. Veenduge, et paber mahub sakkide alla ning on allpool maksimaalse kõrguse
näidikuid.

MÄRKUS.

Informatsiooni eripaigutust nõudvate paberite laadimise kohta vaadake juhendi

jaotisest

Paberi paigutus salvede laadimisel lk 79

.

4.

Kohandage äärejuhikuid, et need puudutaks kergelt paberivirna, kuid ei painutaks seda.