HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Laadige paberit 2. salve või valikulisse 500 lehe salve

background image

Laadige paberit 2. salve või valikulisse 500 lehe salve

ETTEVAATUST.

Ummistuste vältimiseks ärge laadige salvesid siis, kui printer prindib.

ETTEVAATUST.

Ärge lehvitage paberit. Lehvitamine loob staatilist elektrit, mis võib põhjustada

ummistusi.

ETWW

Täitke salved

81

background image

NÄPUNÄIDE.

Animatsiooni sellest protseduurist näeb sellel veebilehel:

www.hp.com/go/ljp3010-

load-tray2

.

1.

Tõmmake salv välja ja tõstke see tootest eemaldamiseks õrnalt üles.

1

2.

Pigistage vasakul juhikul asuvat vabastit ning libistage äärejuhikud õige formaadini.

82

Peatükk 6 Paber- ja prindikandja

ETWW

background image

3.

Pigistage tagumisel juhikul asuvat vabastit ning libistage juhik õige paberiformaadini.

ETWW

Täitke salved

83

background image

4.

Laadige paber salve. Veenduge, et virna nurgad on salves tasased ning virna ülemine osa on
allpool maksimaalse kõrguse näidikuid.

MÄRKUS.

Informatsiooni eripaigutust nõudvate paberite laadimise kohta vaadake

Paberi

paigutus salvede laadimisel lk 79

.

A6-formaadis paberi puhul ärge laduge paberit kõrgemale alumise kõrguse näidikust.

5.

Libistage salv täielikult printerisse.

2

1

2

2

84

Peatükk 6 Paber- ja prindikandja

ETWW