HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Dokumendi efektide seadistamine

background image

Dokumendi efektide seadistamine

Järgmiste tegumite läbiviimiseks avage printeridraiver ja klõpsake vahekaarti Effects (Efektid).

Kuidas ma

Vajalikud etapid

Lehekülje mastaapimine selle sobitamiseks valitud
paberiformaadiga

Klõpsake Print document on (Prindi dokument kuhu) ning
seejärel valige ripploendist formaat.

Lehekülje mastaapimine tegeliku formaadi protsendiks

Klõpsake % of actual size (% tegelikust formaadist) ja seejärel
klõpsake protsenti või reguleerige liugriba.

Vesimärgi printimine

a) valige vesimärk ripploendist Watermarks (Vesimärgid).
b) vesimärgi printimiseks ainult esimesele leheküljele klõpsake
First page only (Ainult esimene lehekülg). Vastasel korral
prinditakse vesimärk igale leheküljele.

Vesimärkide lisamine või redigeerimine

MÄRKUS.

Et see toimiks, peab printeridraiver olema

arvutisse salvestatud.

a) alas Watermarks (Vesimärgid) klõpsake Edit (Redigeeri).
Avaneb dialoogikast Watermark Details (Vesimärgi
üksikasjad). b) määrake vesimärgi seaded ning seejärel
klõpsake OK.