HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Dokumendi lõpetamissuvandite seadistamine

background image

Dokumendi lõpetamissuvandite seadistamine

Järgmiste tegumite läbiviimiseks avage printeridraiver ja klõpsake vahekaarti Finishing (Lõpetamine).

100 Peatükk 8 Prinditoimingud

ETWW

background image

Kuidas

Vajalikud etapid

Printige käsitsi mõlemale poolele (dupleks)

MÄRKUS.

Antud teave rakendub toodetel, millel puudub

automaatne dupleksseade.

1.

Laadige paber ülespidi esiküljega salve 1 või allapidi
esiküljega salve 2.

2.

Märkige printeridraiveris märkeruut Print on both sides
(manually)
[Prindi mõlemale poolele (käsitsi)]. Kui
kavatsete köita dokumendi ülemisest servast, valige
märkeruut Flip pages up (Pööra leheküljed üles).

3.

Töö esipoole printimiseks klõpsake nuppu OK.

4.

Tooge väljastussektsioonist prinditud virn ja asetage see
(prinditud pool allapidi) salve 1 või (ülespidi) salve 2.

5.

Töö teise poole printimiseks vajutage nuppu

OK

.

Printige automaatselt mõlemale poolele (dupleks)

MÄRKUS.

Antud teave rakendub toodetel, millel on

automaatne dupleksseade.

1.

Laadige paber ülespidi 2. salve.

2.

Märkige printeridraiveris märkeruut Print on both sides
(Prindi mõlemale poolele). Kui kavatsete köita dokumendi
ülemisest servast, valige märkeruut Flip pages up
(Pööra leheküljed üles).

3.

Töö printimisek klõpsake nuppu OK.

Voldiku printimine

a) valige märkeruut Print on both sides (Prindi mõlemale
poolele). b) klõpsake rippmenüüs Booklet layout (Brošüüri
paigutus) valikul Left binding (Vasakpoolne köitmine) või
Right binding (Parempoolne köitmine). Suvand Pages per
sheet
(Lehekülgi lehel) muutub automaatselt suvandiks 2
pages per sheet
(2 lehekülge lehel).

ETWW

Kasutage Windowsi printeridraiveri omadusi 101

background image

Kuidas

Vajalikud etapid

Mitme lehekülje printimine lehele

a) valige lehekülgede arv lehel ripploendist Pages per sheet
(Lehekülgi lehel). b) valige õiged suvandid Print page
borders
(Prindi lehekülje äärised), Page order (Lehe
järjestus) ja Orientation (Paigutus) jaoks.

Lehekülje paigutuse valimine

a) valige alas Orientation (Suund) Portrait (Vertikaalne) või
Landscape (Horisontaalne). b) lehekülje kujutise printimiseks
vastupidises suunas valige Rotate by 180 degrees (Pööra
180 kraadi).