HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Paberi- ja kvaliteedisuvandite seadistamine

background image

Paberi- ja kvaliteedisuvandite seadistamine

Järgmiste tegumite läbiviimiseks avage printeridraiver ja klõpsake vahekaarti Paper/Quality (Paber/
kvaliteet).

Kuidas

Vajalikud etapid

Lehekülje formaadi valimine

Valige formaat ripploendist Paper size (Paberi formaat).

Kohandatud leheküljeformaadi valimine

a) klõpsake Custom (Kohandatud). avaneb dialoogikast
Custom Paper Size (Kohandatud paberiformaat). b) tippige
kohandatud formaadi nimi, määrake mõõdud ja klõpsake OK.

Paberiallika valimine

Valige salv ripploendist Paper source (Paberiallikas).

Paberitüübi valimine

Valige tüüp ripploendist Paper type (Paberitüüp).

ETWW

Kasutage Windowsi printeridraiveri omadusi

99

background image

Kuidas

Vajalikud etapid

Teistsuguse paberi prindikaaned

Esimese ja viimase lehekülje printimine teistsugusele paberile

a) alas Special pages (Erileheküljed) klõpsake Covers
(Kaaned) või Print pages on different paper, (Prindi
leheküljed teistsugusele paberile) ning seejärel Settings
(Seaded). b) valige printimine tühjale või printimiseelsele
esikaanele või tagakaanele või mõlemad. Või valige
teistsugusele paberile esimese või viimase lehekülje printimise
suvand. c) valige suvandid ripploenditest Paper source
(Paberiallikas) ja Paper type (Paberitüüp) ning seejärel
klõpsake Add (Lisa). d) klõpsake OK.

Prinditud piltide eraldusvõime reguleerimine

Alas Print Quality (Prindikvaliteet) valige ripploendist üks
suvand. Vt printeri spikrist teavet saadaolevate suvandite
kohta.

Mustandi kvaliteedi printimise valimine

Alas Print Quality (Prindikvaliteet) klõpsake EconoMode
(Säästurežiim).