HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Täiustatud printimissuvandite seadistamine

background image

Täiustatud printimissuvandite seadistamine

Järgmiste tegumite läbiviimiseks avage printeridraiver ja klõpsake vahekaarti Advanced (Täiustatud).

Kuidas

Vajalikud etapid

Täiustatud printimissuvandite valimine

Igas jaotises klõpsake praegust seadistust, mis aktiveerib
ripploendi ja võimaldab seadistust muuta.

Prinditud koopiate arvu muutmine

MÄRKUS.

Kui teie kasutatav tarkvaraprogramm ei paku

võimalust kindla arvu koopiate printimiseks, saate muuta
koopiate arvu draiverist.

Selle seadistuse muutmine mõjutab kõigi prinditööde koopiate
arvu. Töö väljaprindi järel taastage seadistus algsele
väärtusele.

Avage jaotis Paper/Output (Paber/väljastus) ning seejärel
sisestage prinditavate koopiate arv. Kahe või enama koopia
valimisel saate valida lehekülgede ükshaaval printimise
suvandi.

Asetage päis või printimiseelne paber iga töö puhul
samamoodi, olenemata sellest, kas prindite lehekülje ühele või
mõlemale poolele

a) avage jaotis Document Options (Dokumendi suvandid),
seejärel avage jaotis Printer Features (Printeri funktsioonid).
b) ripploendist Alternative Letterhead Mode (Päise
alternatiivrežiim) valige On (Sees). c) asetage tootes paber
samamoodi nagu mõlemale poolele printimise ajal.

Prinditavate lehekülgede järjestuse muutmine

a) avage jaotis Document Options (Dokumendi suvandid),
seejärel avage jaotis Layout Options (Paigutuse suvandid).
b) valige rippmenüüst Page Order (Lehekülgede järjestus)
Front to Back (Eest taha) lehekülgede printimiseks samas
järjestuses nagu dokumendis või valige Back to Front (Tagant
ette) lehekülgede printimiseks vastupidises järjestuses.

ETWW

Kasutage Windowsi printeridraiveri omadusi 103

background image

104 Peatükk 8 Prinditoimingud

ETWW

background image

9