HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Töö salvestamise suvandid

background image

Töö salvestamise suvandid

Järgmiste tegumite läbiviimiseks avage printeridraiver ja klõpsake vahekaarti Job Storage (Töö
salvestamine).

Kuidas

Vajalikud etapid

Ühe proovikoopia printimine enne kõikide koopiate printimist

Alas Job Storage Mode (Töö salvestamise režiim) klõpsake
Proof and Hold (Proovimine ja peatamine). Toode prindib
ainult esimese koopia. Toote juhtpaneelil ilmub teade, mis
võimaldab teil ka teisi koopiaid printida.

Ajutiselt isikliku töö salvestamine ja hiljem printimine

a) alas Job Storage Mode (Töö salvestamise režiim) klõpsake
Personal Job (Isiklik töö). b) alas Make Job Private (Muuda
töö isiklikuks) sisestage neljanumbriline PIN-kood.

Töö ajutine salvestamine

MÄRKUS.

Need tööd kustutatakse, kui toode välja

lülitatakse.

Alas Job Storage Mode (Töö salvestamise režiim) klõpsake
Quick Copy (Kiire koopia). Üks töö koopiatest prinditakse
kohe, aga toote juhtpaneeli kaudu saate printida ka rohkem
koopiaid.

Töö alaline salvestamine

Alas Job Storage Mode (Töö salvestamise režiim) klõpsake
Stored Job (Salvestatud töö).

Alaliselt salvestatud töö isiklikuks muutmine, nii et igaüks, kes
proovib seda printida, peab sisestama PIN-koodi

a) alas Job Storage Mode (Töö salvestamise režiim) klõpsake
Stored Job (Salvestatud töö). b) alas Make Job Private
(Muuda töö isiklikuks) klõpsake PIN to print (Printimiseks
vajalik PIN) ja seejärel sisestage neljanumbriline PIN-kood.

Teavituse vastuvõtmine, kui prinditakse salvestatud tööd

Alas Job Notification Options (Töö teavituse suvandid)
klõpsake Display Job ID when printing (Näita printimise ajal
töö ID-koodi).

Salvestatud tööle kasutajanime salvestamine

Alas User Name (Kasutajanimi) klõpsake Windowsi vaikimisi
nime kasutamiseks User name (Kasutajanimi). Mõne teise
kasutajanime sisestamiseks klõpsake Custom (Kohandatud)
ja trükkige nimi.

Salvestatud tööle nime määramine

a) alas Job Name (Töö nimi) klõpsake Automatic
(Automaatne), et kasutada vaikimisi töö nime. selle
määramiseks klõpsake Custom (Kohandatud) ja trükkige
nimi. b) valige If job name exists (Kui töö nimi on olemas)
rippmenüüst üks suvand. Valige olemasolevale nimele numbri
lisamiseks Use Job Name + (1-99) (Kasuta töö nime + (1-99)
või valige Replace Existing File (Asenda olemasolev fail) töö
üle kirjutamiseks, millel see nimi juba on.

102 Peatükk 8 Prinditoimingud

ETWW