HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Peatage aktiivne prinditöö tarkvara programmist

background image

Peatage aktiivne prinditöö tarkvara programmist

Kui saadate prinditöö, võib ekraanile lühikeseks ajaks ilmuda dialoogiaken, mis pakub teile võimalust
prinditöö tühistada.

Kui tootele on saadetud teie tarkvara kaudu mitu nõuet, võivad need olla prindijärjekorras (nt Windows
Print Manageris). Vaadake tarkvara dokumentidest konkreetseid juhendeid prindinõude tühistamise
kohta arvutist.

Kui prinditöö on ootel prindijärjekorras või prindispuuleris, kustutage prinditöö sealt.

1.

Windows XP, Windows Server 2003, ja Windows Server 2008 (kasutades vaikimisi Start
menüü vaadet):
Klõpsake Start (Alusta), siis Settings (Seaded) ning siis Printers and Faxes
(Printerid ja faksid).

või

Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 ja Windows Server 2008 (kasutades
klassikalist Start menüü vaadet):
Klõpsake Start (Alusta), siis Settings (Seaded) ning siis
Printers (Printerid).

või

Windows Vista: klõpsake Start, Control Panel (Juhtpaneel) ja seejärel kategoorias Hardware
and Sound
(Riistvara ja heli) klõpsake Printer.

2.

Tehke printerite nimekirjas topeltklõps printeri nimel, et avada ta prindijärjekord või -spuuler.

3.

Valige prinditöö, mida soovite tühistada ja vajutage

Cancel

(Tühista).

98

Peatükk 8 Prinditoimingud

ETWW