HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Installige EIO-kaardid

background image

Installige EIO-kaardid

Installige EIO-kaart

1.

Lülitage printer välja.

2.

Eemaldage printeri tagaküljel olevalt EIO-pesalt kaks kruvi ja katteplaat.

132 Peatükk 9 Printeri haldus ja hooldus

ETWW

background image

3.

Paigaldage EIO-kaart EIO-pessa ja keerake kruvid kinni.

4.

Kui EIO-kaart nõuab kaabelühendust, ühendage kaabel.

5.

Lülitage toode sisse ja printige konfiguratsioonileht, et kontrollida uue EIO-kaardi tuvastamist. Vt

Prindi teave ja kuidas-toimida-leheküljed lk 106

.

MÄRKUS.

Kui prindite konfiguratsioonilehekülje, prinditakse ka HP Jetdirect konfiguratsioonilehekülg,

mis sisaldab võrgu konfiguratsiooni ja oleku teavet.

ETWW

Installige mälu, sisemised USB-seadmed ja välise S/V-kaardid 133

background image

Eemaldage EIO-kaart

1.

Lülitage printer välja.

2.

Eemaldage EIO-kaardist kõik kaablid.

3.

Keerake kaks kruvi EIO-kaardi küljest lahti ning eemaldage siis EIO-kaart EIO-pesast.

4.

Asetage EIO-pesa katteplaat printeri tagaküljele. Paigaldage ja keerake kaks kruvi kinni.

5.

Lülitage printer sisse.

134 Peatükk 9 Printeri haldus ja hooldus

ETWW