HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Printeri mälu installimine

background image

Printeri mälu installimine

Sellel printeril on üks DIMM-i pesa.

ETTEVAATUST.

Staatiline elekter võib elektroonilisi komponente kahjustada. DIMM-ide installimisel

kandke antistaatilist randmerihma või puudutage sageli DIMM-i antistaatilist pakendit ja siis toote paljast
metallosa.

1.

Kui te ei ole seda veel teinud, siis printige konfiguratsioonileht tootesse installitud mälumahu
teadasaamiseks. Vt

Prindi teave ja kuidas-toimida-leheküljed lk 106

.

124 Peatükk 9 Printeri haldus ja hooldus

ETWW

background image

2.

Lülitage printer välja ja võtke toitejuhe lahti.

2

1

3.

Võtke lahti kõik liidesekaablid.

4.

Eemaldage parempoolne paneel, libistades seda lahtivõtmiseks printeri tagaosa suunas.

2

1

ETWW

Installige mälu, sisemised USB-seadmed ja välise S/V-kaardid 125

background image

5.

Eemaldage DIMM antistaatilisest pakendist.

ETTEVAATUST.

Et vähendada staatilise elektri põhjustatud kahjustusi, kandke alati antistaatilist

(ESD) randmerihma või puudutage antistaatilise pakendi pinda enne DIMM-ide käsitsemist.

6.

Hoides DIMM-i servadest, joondage täke DIMM-il vöödiga DIMM-pilus nurga all ning suruge DIMM
kindlalt pilusse, kuni see on täielikult paigas. Kui see on õigesti paigas, ei ole metallkontakte näha.

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XOXO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

X

IO

X

IO

X

IX

O

O

X

IX

O

X

IO

X

IO

X

IO

X

IO

X

IX

O

O

X

IX

O

X

IO

X

IO

X

IO

X

IO

X

IX

O

O

X

IX

O

X

IO

X

IO

X

IO

X

IO

X

IX

O

O

X

IX

O

X

IO

X

IO

126 Peatükk 9 Printeri haldus ja hooldus

ETWW

background image

7.

Suruge DIMM-ile, kuni mõlemad riivid sellega haarduvad.

XOX

OX

OX

OX

OXO

XOX

OX

OX

OX

OX

O

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XOXO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XI

O

XI

O

XIXO

O

XIXO

XI

O

XIO

XI

O

XI

O

XIX

O

O

XIXO

XI

O

XIO

XI

O

XI

O

XIXO

O

XIXO

XI

O

XIO

X

IO

XI

O

XIXO

O

XIX

O

X

IO

XIO

MÄRKUS.

Kui teil on DIMM-i sisestamisega raskusi, veenduge, et DIMM-i alaosas olev täke on

pilus oleva vöödiga joondatud. Kui DIMM ei lähe sisse, veenduge, et kasutate ikka õiget tüüpi
DIMM-i.

8.

Asetage parempoolne paneel tagasi. Joondage paneeli sakid printeri piludega ja lükake paneeli
printeri esiosa suunas, kuni see oma kohale kinnitub.

2

1

ETWW

Installige mälu, sisemised USB-seadmed ja välise S/V-kaardid 127

background image

9.

Ühendage uuesti liidesekaablid ja toitejuhe.

10.

Lülitage seade sisse.