HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Salvestage ressursid (püsiressursid)

background image

Salvestage ressursid (püsiressursid)

Tootest allalaetavatel utiliitidel või töödel võivad vahel olla ressursid (nt fondid, makrod või mustrid).
Püsiva sisemärgistusega ressursid jäävad tootemällu kuni toote väljalülitamiseni.

Kui kasutate ressursside püsimärgistamiseks lehekirjelduskeelt, järgige järgmisi suuniseid. Tehnilised
üksikasjad PCL-i või PS-i jaoks leiate asjassepuutuvast lehekirjelduskeele viitest.

Märgistage ressursid püsivaks ainult juhul, kui nende mällu jäämine toote sisselülitamisel on
kindlasti vajalik.

Saatke püsiressursid tootesse ainult prinditöö alguses, mitte siis, kui toode prindib.

MÄRKUS.

Püsiressursside liigkasutamine või nende allalaadimine toote printimise ajal võib mõjutada

toote jõudlust või keerukate lehekülgede printimise käiku.

128 Peatükk 9 Printeri haldus ja hooldus

ETWW