HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Sisemiste USB-seadmete paigaldamine

background image

Sisemiste USB-seadmete paigaldamine

Printeril on kaks sisemist USB-porti.

1.

Lülitage printer välja ja võtke toitejuhe lahti.

2

1

ETWW

Installige mälu, sisemised USB-seadmed ja välise S/V-kaardid 129

background image

2.

Võtke lahti kõik liidesekaablid.

3.

Eemaldage parempoolne paneel, libistades seda lahtivõtmiseks printeri tagaosa suunas.

2

1

130 Peatükk 9 Printeri haldus ja hooldus

ETWW

background image

4.

Otsige üles USB-pordid, mis asuvad vormindiplaadi lähedal. Sisestage USB-seade ühte porti.

5.

Asetage parempoolne paneel tagasi. Joondage paneeli sakid printeri piludega ja lükake paneeli
printeri esiosa suunas, kuni see oma kohale kinnitub.

2

1

ETWW

Installige mälu, sisemised USB-seadmed ja välise S/V-kaardid 131

background image

6.

Ühendage uuesti liidesekaablid ja toitejuhe.

7.

Lülitage seade sisse.