HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - HP lihtne printerihooldus tarkvarajaotised

background image

HP lihtne printerihooldus tarkvarajaotised

HP lihtne printerihooldus tarkvara suudab edastada teavet mitme teie võrgus asuva HP toote kohta ning
teie arvutiga vahetult ühendatud toodete kohta. Osa järgmises tabelis olevaist elementidest ei pruugi
kõigi toodete puhul saadaval olla.

Iga lehekülje paremas ülanurgas asuv spikrinupp (?) annab üksikasjalikuma teabe selle lehekülje
suvandite kohta.

Jaotis

Suvandid

Device Listi (Seadmeloend) vaheleht

Tarkvara avamisel ilmub just see
lehekülg esimesena.

MÄRKUS.

Sellele leheküljele

naasmiseks mis tahes vahekaardilt
klõpsake akna vasakul pool My
HP Printers
(Minu HP-printerid).

Devices (Seadmete) loend: näitab valitavaid tooteid.

MÄRKUS.

Tooteteave ilmub kas loendina või ikoonidena, sõltuvalt suvandi

View as (Kuva) seadistusest.

Käesoleval vahekaardil olev teave hõlmab jooksvaid alarmteatisi.

Loendis oleval tootel klõpsates avab HP lihtne printerihooldus selle toote jaoks
vahekaardi Overview (Ülevaade).

Ühilduvad printerid

Pakub kõikide HP lihtne printerihooldus tarkvara toetatavate HP toodete loendi.

Find Other Printers (Leia teised
printerid) aken

Lisage loendisse My HP Printers (Minu
HP printerid) veel tooteid.

Klõpsake linki Find Other Printers (Leia teised printerid) loendis Devices
(Seadmed) akna Find Other Printers (Leia teised printerid) avamiseks. Aken Find
Other Printers
(Leia teised printerid) pakub utiliidi, mis leiab teised võrgus olevad
printerid, mida saate lisada loendisse My HP Printers (Minu HP printerid) ja seejärel
seirata neid seadmeid oma arvutist.

Overview (Ülevaade) vahekaart

Sisaldab põhilist printeri oleku infot

Device Status (Printeri olek) sektsioon: See sektsioon näitab printeri
tuvastamisinfot ja printeri staatust. See osutab toote häireseisukordi, näiteks
kui prindikassett on jõudnud oma eeldatava eluea lõppu. Kui olete tootel mõne
probleemi parandanud, vajutage värskendusnuppu

akna paremas

ülanurgas, et olekut uuendada.

Supplies Status (Tarvikute olek) sektsioon: Näitab detailset tarvikute olekut,
näiteks prindikasseti järelejäänud eeldatavat eluiga ning igasse salve asetatud
paberi olekut.

Supplies Details (Tarvikute detailide) link: avab tarvikute oleku lehekülje, kus
on näha üksikasjalikum teave toote tarvikute, tellimisteabe ja taaskasutuse
kohta.

108 Peatükk 9 Printeri haldus ja hooldus

ETWW

background image

Jaotis

Suvandid

Support (Toe) vahekaart

pakub tugiteabe linke

Device Status (Printeri olek) sektsioon: See sektsioon näitab printeri
tuvastamisinfot ja printeri staatust. See osutab toote häireseisukordi, näiteks
prindikassetti, mis on jõudnud oma eeldatava eluea lõppu. Kui olete tootel
mõne probleemi parandanud, vajutage värskendusnuppu

akna paremas

ülanurgas, et olekut uuendada.

Device Management (Seadme haldamise) jaotis pakub linke HP lihtne
printerihooldus, toote täiustatud seadetele ja toote kasutusaruannete kohta.

Troubleshooting and Help (Tõrkeotsing ja spikker) pakub linke tööriistadele,
mida saate kasutada probleemide lahendamiseks, toote tugiteabeks võrgus ja
HP ekspertidega ühenduse võtmiseks Interneti teel.

Settings (Seaded) vahekaart

konfigureerige toote seadistusi,
reguleerige prindikvaliteedi seadistusi
ning otsige toote konkreetseid
funktsioone puudutavat teavet

MÄRKUS.

See vahekaart ei ole mõne

toote puhul saadaval.

About (Teave): annab seda vahekaarti puudutavat teavet.

General (üldist): annab toodet puudutavat teavet, nt mudelinumbri,
seerianumbri ning saadavusel seadistuskuupäeva ja -kellaaja.

Information Pages (Teabeleheküljed): pakub linke tootega kaasasolevate
teabelehekülgede printimiseks.

Capabilities (Funktsioonid): annab teavet toote omaduste — kahepoolse
printimise, saadaoleva mälu ja saadaolevate prindiiseärasuste — kohta.
Seadete reguleerimiseks klõpsake Change (Muuda).

Print Quality (Prindikvaliteet): annab teavet prindikvaliteedi seadete kohta.
Seadete reguleerimiseks klõpsake Change (Muuda).

Trays / Paper (Salved/paber): annab salvesid ja nende konfigureerimist
puudutavat teavet. Seadete reguleerimiseks klõpsake Change (Muuda).

Restore Defaults (Vaikeseadete taastamine): pakub võimaluse toote
tehaseseadete taastamiseks. Klõpsake vaikeseadete taastamiseks Restore
(Taasta).

HP Proactive Support (HP proaktiivne
tugi)

MÄRKUS.

See element on saadaval

vahekaartidelt Overview (Ülevaade) ja
Support (Tugi).

Lubatuna skannib HP proaktiivne tugi pidevalt teie printimissüsteemi võimalike
probleemide tuvastamiseks. Klõpsake more info (lisateabe) linki skannimiste
ilmumissageduse konfigureerimiseks. See lehekülg sisaldab ka teavet saadaoleva
tootetarkvara, püsivara ja HP printeridraiverite kohta. Te saate kõik soovituslikud
uuendused valida või neist loobuda.

Supplies Ordering (Tarvikute tellimise)
nupp

Klõpsake mis tahes vahekaardil nuppu
Supplies Ordering (Tarvikute tellimine)
akna Supplies Ordering (Tarvikute
tellimine) avamiseks, mis annab
ligipääsu tarvikute Interneti-põhisele
tellimisele.

MÄRKUS.

See element on saadaval

vahekaartidelt Overview (Ülevaade) ja
Support (Tugi).

Tellimuste nimekiri: näitab tarvikuid, mida saate iga seadme jaoks tellida.
Teatava kindla toote tellimiseks klõpsake tarvikute loendis oleva kauba
märkeruutu Order (Telli). Te saate loendit sorteerida toote või peatselt
vajaminevate tarvikute kaupa. See loend sisaldab teavet kõikide My
HP Printers
(Minu HP printerid) loendis olevate toodete kohta.

Shop Online for Supplies (Osta tarvikuid võrgust nupp: avab uues
brauseriaknas HP SureSupply veebisaidi. Kui olete mingi kauba jaoks
märgistanud märkeruudu Order (Telli), saate nende kaupade kohta käiva
teabe edastada veebisaidile, kus kuvatakse valitud tarvikute ostuvõimalusi
puudutav teave.

Print Shopping List (Prindi ostunimekiri) nupp: prindib teabe Order
(Tellimuse) märkeruudus valitud tarvikute kohta.

ETWW

KasutageHP lihtne printerihooldus tarkvara 109

background image

Jaotis

Suvandid

Alert Settings (alarmiseadete) link

MÄRKUS.

See element on saadaval

vahekaartidelt Overview (Ülevaade) ja
Support (Tugi).

Klõpsake linki Alert Settings (Alarmiseaded) alarmiseadete akna avamiseks, kus
saate kõigi toodete alarme konfigureerida.

Alarm on sees või väljas. Aktiveerib või desaktiveerib alarmifunktsiooni.

Printer Alerts (Printeri alarmid): valige see alarmisuvand ainult kriitiliste vigade
või kõigi vigade jaoks.

Job Alerts (Tööalarmid): seda toetavate toodete puhul saate vastu võtta
alarme konkreetsete prinditööde korral.

Color Access Control

MÄRKUS.

on saadaval ainul

HP värvitoodete puhul, mis toetavad
värvidele ligipääsu juhtimist.

MÄRKUS.

See element on saadaval

vahekaartidelt Overview (Ülevaade) ja
Support (Tugi).

Kasutage seda funktsiooni värviprintimise lubamiseks või piiramiseks.

110 Peatükk 9 Printeri haldus ja hooldus

ETWW