HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Prindi teave ja kuidas-toimida-leheküljed

background image

Prindi teave ja kuidas-toimida-leheküljed

Printeri juhtpaneelilt võite printida teabelehekülgi, mis sisaldavad printeri detaile ja selle hetkesätteid.
Võite printida ka mitu kuidas-toimida-lehekülge, mis illustreerivad printeri kasutamisega seotud harilikke
protseduure.

Lehekülje tüüp

Lehekülje nimi

Kirjeldus

Teabeleheküljed

PRINT MENU MAP (PRINDI
MENÜÜKAART)

Prindib juhtpaneeli menüükaardi, mis
näitab juhtpaneeli menüü üksuste
paigutust ja aktiivseid sätteid.

PRINT CONFIGURATION (PRINDI
KONFIGURATSIOONILEHT)

Prindib printeri kehtiva konfiguratsiooni.
Kui on paigaldatud HP Jetdirecti
prindiserver, siis prinditakse ka
HP Jetdirecti konfigureerimislehekülg.

PRINT SUPPLIES STATUS PAGE
(PRINDI TARVIKUTE
OLEKULEHEKÜLG)

Prindib tarvikute ligikaudse järelejäänud
tööea: prindib statistika töödeldud
lehekülgede ja tööde koguarvu,
seerianumbri, lehekülgede arvu ja
hooldusteabe.

HP pakub kliendi mugavuseks
ligikaudset arvutust tarvikute
järelejäänud kasutusajast. Tegelik
järelejäänud kasutusaeg võib erineda
arvutatud ligikaudsest kasutusajast.

PRINT USAGE PAGE (PRINDI
KASUTUSANDMETE LEHEKÜLG)

Prindib lehekülje, mis näitab kõikide
printerit läbinud paberiformaatide
loendit, märkides ära, kas need olid
ühepoolsed või kahepoolsed ning näitab
paberiloendit.

PRINT DEMO PAGE
(NÄIDISLEHEKÜLJE PRINTIMINE)

Prindib näidisleheküljed.

PRINT FILE DIRECTORY (PRINDI
FAILI KAUST)

Prindib failide kausta, mis näitab kõigi
installitud massmäluseadmete teavet.
See üksus ilmub ainult siis, kui
printerisse on installitud
massmäluseade, mis sisaldab tuntud
failisüsteemi.

PRINT PCL FONT LIST (PRINDI PCL-
FONTIDE LOEND)

Prindib PCL-fondiloendi, mis näitab kõiki
PCL-fonte, mis printeris hetkel saadaval
on.

PRINT PS FONT LIST (PRINDI PS-
FONTIDE LOEND)

Prindib PS-fondiloendi, mis näitab kõiki
PS-fonte, mis printeris hetkel saadaval
on.

106 Peatükk 9 Printeri haldus ja hooldus

ETWW

background image

Lehekülje tüüp

Lehekülje nimi

Kirjeldus

Kuidas-toimida-leheküljed

CLEAR JAMS (EEMALDA
UMMISTUSED)

Prindib lehekülje, mis näitab, kuidas
kõrvaldada paberiummistusi.

LOAD TRAYS (LAADI SALVED)

Prindib lehekülje, mis näitab, kuidas
laadida sisestussalvi.

LOAD SPECIAL MEDIA (LAADI
ERIKANDJA)

Prindib lehekülje, mis näitab, kuidas
laadida eripaberit, nagu ümbrikud ja
kirjaplangid.

PRINT BOTH SIDES (PRINDI
MÕLEMALE POOLELE)

Prindib lehekülje, mis näitab, kuidas
kasutada kahepoolset (dupleks)
printimisfunktsiooni.

SUPPORTED PAPER (TOETATUD
PABER)

Prindib lehekülje, mis näitab printeri
toetatud paberitüüpe ja formaate.

PRINT HELP GUIDE (PRINDI
ABIJUHEND)

Prindib lehekülje, mis näitab linke
täiendavale abiteabele veebis.

PRODUCT VIEWS (TOOTE VAATED)

Prindib välja tooteosasid selgitava
lehekülje.

Prindi teabeleheküljed.

1.

Vajutage nuppu

Menu (Menüü)

.

2.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile menüü INFORMATION (TEAVE), seejärel vajutage nuppu

OK

.

3.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile vajalik teave, seejärel vajutage printimiseks nuppu

OK

.

Prindi kuidas-toimida-leheküljed

1.

Vajutage nuppu

Menu (Menüü)

.

2.

Veenduge, et menüü SHOW ME HOW (KUIDAS TOIMIDA) oleks esiletoodud ja vajutage nuppu

OK

.

3.

Vajutage nõutud lehekülje esiletoomiseks allanoolt ja printimiseks nuppu

OK

.

ETWW

Prindi teave ja kuidas-toimida-leheküljed 107