HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Kasutage FTP-d võrguühenduses püsivara täiustamiseks

background image

Kasutage FTP-d võrguühenduses püsivara täiustamiseks

1.

Märkige HP Jetdirecti leheküljelt üles IP-aadress. HP Jetdirecti lehekülg on teine prindilehekülg
pärast konfiguratsioonilehekülje printimist.

MÄRKUS.

Enne püsivara versiooniuuendust veenduge, et kõik veateated juhtpaneeli näidikul

oleksid eemaldatud.

2.

Klõpsake Start (Alusta), Run (Käivita) ning seejärel tippige käsuakna avamiseks cmd (käsk).

3.

Trükkige ftp <TCP/IP ADDRESS>. Kui näiteks TCP/IP-aadress on 192.168.0.90, trükkige ftp
192.168.0.90.

ETWW

Täiustage püsivara 137

background image

4.

Minge kausta, milles on salvestatud püsivara fail.

5.

Vajutage klaviatuuril

Enter

(Sisesta).

6.

Kui nõutakse kasutajanime, vajutage

Enter

(Sisesta).

7.

Kui nõutakse salasõna, vajutage

Enter

(Sisesta).

8.

Tippige käsuviibal bin (binaarne).

9.

Vajutage

Enter

(Sisesta). Käsuaknasse ilmub teade 200 Types set to I, Using binary mode to

transfer files (200 tüüpi seatud failiteisalduse binaarrežiimi abil I peale).

10.

Tippige put (vii) ja seejärel failinimi. Kui näiteks failinimi on ljp3015.rfu, tippige put
ljp3015.rfu.

11.

Algab allalaadimine ning tootel värskendatakse püsivara. See võib võtta mitu minutit. Võimaldage
protsessil lõpule jõuda ilma täiendava interaktsioonita toote või arvutiga.

MÄRKUS.

Toode lülitub täiustamisprotsessi järel automaatselt välja ja seejärel sisse.

12.

Trükkige käskviipes bye ftp-käsust väljumiseks.

13.

Trükkige käskviipes exit Windowsi liidesesse naasmiseks.