HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Kasutage Microsoft Windowsi käske püsivara täiustamiseks

background image

Kasutage Microsoft Windowsi käske püsivara täiustamiseks

MÄRKUS.

Selle protsessi puhul on vaja, et toode oleks võrgus avalik.

1.

Klõpsake Start (Alusta), Run (Käivita) ning seejärel tippige käsuakna avamiseks cmd (käsk).

2.

Tippige järgmine: copy /B <FAILI NIMI> \\ARVUTI NIMI>\<JAOSNIMI>, kus <FAILI
NIMI> on püsivara kaugtäiustamisfaili nimi (k.a. rada), <ARVUTI NIMI> on toodet ühiskasutusse
andva arvuti nimi ning <JAOSNIMI> on toote jaosnimi. Näiteks: C:\>copy /b C:
\ljp3015.rfu \\TEIE_SERVER\TEIE_ARVUTI.

MÄRKUS.

Kui faili nimes või rajal on tühik, tuleb faili nimele või rajale lisada jutumärgid. Tippige

näiteks: C:\>copy /b "C:\MINU DOKUMENDID\ljp3015.rfu" \\TEIE_SERVER
\TEIE_ARVUTI.

3.

Vajutage klaviatuuril

Enter

(Sisesta). Juhtpaneel kuvab püsivara täiustuse edenemise teadet.

Täiustamisprotsessi lõpul näitab juhtpaneel teadet Ready (Valmis). Arvutiekraanile ilmub teade
One File Copied (Üks fail kopeeritud).