HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Prindikasseti vahetamine

background image

Prindikasseti vahetamine

Kui printerikasseti hinnanguline tööiga saab läbi, kuvab juhtpaneel teate BLACK CARTRIDGE VERY
LOW (MUST KASSETT PEAAEGU TÜHI)
. Te ei pea tarvikut kohe vahetama, välja arvatud juhul, kui
trükikvaliteet on muutunud vastuvõetamatuks. Kui tarvik on sellisesse seisukorda jõudnud, on selle HP
premiumi kaitsegarantii lõppenud.

Tarviku järelejäänud kasutusaeg on vaid ligikaudne ning oleneb prinditud dokumentide tüübist ja
muudest teguritest.

Võite konfigureerida toote töötamise lõpetama, kui kuvatakse teade BLACK CARTRIDGE VERY LOW
(MUST KASSETT PEAAEGU TÜHI)
. Printerikassett võib siiski olla võimeline vastuvõetava kvaliteediga
printima. Printimise jätkamiseks vahetage tarvik välja või kasutage menüüd MANAGE SUPPLIES
(TARVIKUTE HALDAMINE)
toote konfigureerimiseks printimise jätkamisele. Lisateavet leiate

Tarvikute menüü haldamine lk 20

.

ETTEVAATUST.

Kui toonerit satub riietele, pühkige see kuiva riidetükiga ära ning peske riideid

külmas vees. Kuum vesi kinnistab tooneri kangasse.

MÄRKUS.

Info kasutatud prindikassettide ümbertöötlemise kohta on kasseti karbil. Vt

Tagastus- ja

käitlusjuhised lk 220

.

NÄPUNÄIDE.

Selle protseduuri animatsiooni leiab järgmiselt veebilehelt:

www.hp.com/go/ljp3010-

replace-print-cartridges

.

1.

Vajutage ülemise kaane avamisnuppu ja avage see.

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

120 Peatükk 9 Printeri haldus ja hooldus

ETWW

background image

2.

Eemaldage printerist kasutatud prindikassett.

2

3

3.

Võtke uus prindikassett kotist välja. Asetage kasutatud prindikassett ümbertöötlemiseks kotti
tagasi.

4.

Haarake printerikasseti esi- ja tagaküljest ning lisage toonerit, raputades printerikassetti õrnalt 5-6
korda.

ETTEVAATUST.

Ärge puudutage sulgurit ega rulli pinda.

ETWW

Tarvikute ja osade vahetamine 121

background image

5.

Eemaldage uuelt printerikassetilt transpordilint. Visake lint ära vastavalt kohalikele eeskirjadele.

6.

Joondage printerikassett toote sees olevate rööpmetega ja sisestage see, kuni see kindlalt paigas
on.

2

1

3

122 Peatükk 9 Printeri haldus ja hooldus

ETWW

background image

7.

Sulgege ülemine kaas. Lühikese aja möödudes ilmub juhtpaneelile teade Ready (Valmis).

2

1

3

2

1

3

ETWW

Tarvikute ja osade vahetamine 123