HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Puhastage paberitee.

background image

Puhastage paberitee.

Looge puhastusleht ja kasutage seda

1.

Vajutage nuppu

Menu (Menüü)

.

2.

Valjutage üles- või alla-noolt / , et tõsta esile menüü CONFIGURE DEVICE (KONFIGUREERI
SEADE)
, seejärel vajutage nuppu

OK

.

3.

Valjutage üles- või alla-noolt / , et tõsta esile menüü PRINT QUALITY (PRINTIMISREŽIIM),
seejärel vajutage nuppu

OK

.

4.

Kui seadmel puudub automaatse kahepoolse printimise funktsioon, vajutage üles- või alla-noolt

/ , et tõsta esile valik CREATE CLEANING PAGE (PUHASTUSLEHEKÜLJE LOOMINE),

seejärel vajutage nuppu

OK

. Kui seadmel on automaatse kahepoolse printimise funktsioon, jätkake

5. sammuga.

5.

Vajutage üles- või allanoolt / , et tõsta esile valik PROCESS CLEANING PAGE (TÖÖTLEB
PUHASTUSLEHTE)
, seejärel vajutage nuppu

OK

. Puhastusprotsess võtab mitu minutit.

6.

Vabanege prinditud lehest. Toiming on lõpetatud.

ETWW

Toote puhastamine 135