HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Lahendage võrguprobleeme

background image

Lahendage võrguprobleeme

Kontrollige järgmisi punkte veendumaks, et seade suhtleb võrguga. Enne alustamist printige
konfiguratsioonileht. Vt

Prindi teave ja kuidas-toimida-leheküljed lk 106

.

Probleem

Lahendus

Kehv füüsiline ühendus

Veenduge, et toode on ühendatud õigesse võrguporti õige pikkusega kaabli abil.

Veenduge, et kaabli ühendused on kindlad.

Vaadake toote taga olevat võrgupordi ühendust ja veenduge, et kollane aktiivsustuli
ja roheline lingioleku tuli põlevad.

Kui probleem jätkub, katsetage erinevaid jaoturi kaableid või porte.

Arvuti ei saa tootega suhelda.

Kasutage käsurida, et seadet oma arvutist pingida. Näiteks:

ping 192.168.45.39

Veenduge, et ping kuvab edasi-tagasi ajad, mis näitavad, et see toimib.

Kui ping-käsklus ebaõnnestus, veenduge, et võrgujaoturid on sisse lülitatud ning
võrguseadistus, seade ja arvuti on häälestatud samasse võrku.

Valed lingi- ja dupleksi seaded

Hewlett-Packard soovitab jätta selle automaatrežiimi (vaikimisi seadistus). Vt

Liini

kiirus ja dupleksi seaded lk 69

.

Vale arvuti toote arvuti IP-aadress.

Kasutage õiget IP-aadressi.

Kui IP-aadress on õige, kustutage toode ja lisage see uuesti.

Uued tarkvaraprogrammid on tekitanud
probleeme ühilduvusega.

Veenduge, et kõik uued tarkvaraprogrammid on õigesti installitud ja et need
kasutavad õiget printeridraiverit.

Teie arvuti või tööjaam on valesti
seadistatud.

Kontrollige võrgudraivereid, printeridraivereid ja võrgu ümbersuunamist.

Veenduge, et operatsioonisüsteem on õigesti konfigureeritud.

Protokoll on keelatud või on teised
võrguseaded valed.

Printige protokolli oleku kontrollimiseks konfiguratsioonileht. Vajadusel lubage.

Kasutage vajadusel võrguseadete ümberkonfigureerimiseks juhtpaneeli.

190 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW