HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Tõrkeotsingu kontroll-loend

background image

Tõrkeotsingu kontroll-loend

1.

Veenduge, et seadme valmisoleku tuli helendab. Kui ükski tuledest ei helenda, läbige need
sammud:

a.

Kontrollige toitekaabli ühendusi.

b.

Kontrollige, et toide oleks sisse lülitatud.

c.

Veenduge, et toite pinge vastab seadme konfiguratsioonile. (Toitenõuete jaoks vaadake
seadme tagumisel küljel olevat silti.) Kui kasutate pikendusjuhet ja pinge ei vasta nõudmistele,
ühendage seade otse seina. Kui seade on juba seina ühendatud, proovige teisi
pistikupesasid.

d.

Kui ükski neist meetmetest toidet ei taasta, siis kontakteeruge HP klienditeenindusega.

2.

Kontrollige kaabeldust.

a.

Kontrollige kaabliühendust seadme ja arvuti või võrgupordi vahel. Veenduge, et ühendus on
kindel.

b.

Veenduge, et kaabel on terve, kasutades võimalusel selleks teist kaablit.

c.

Kontrollige võrguühendust. Vaadake

Lahendage võrguprobleeme lk 190

.

3.

Kontrollige, kas juhtpaneeli ekraanil on teateid. Kui kuvatakse veateateid, siis vaadake

Juhtpaneeli

teadete tõlgendamine lk 145

.

4.

Veenduge, et paber, mida kasutate, vastab nõuetele.

5.

Printige konfiguratsioonileht. Vaadake

Prindi teave ja kuidas-toimida-leheküljed lk 106

. Kui seade

on ühendatud võrku, prinditakse ka HP Jetdirecti leht.

a.

Kui lehekülgi ei prindita, kontrollige, et vähemalt ühes salves oleks paberit.

b.

Kui seadmes ummistub leht, vaadake

Kõrvaldage ummistused lk 163

.

6.

Kui konfiguratsioonileht on prinditud, kontrollige järgmisi punkte.

a.

Kui lehekülge ei prindita õigesti, on viga seadme riistvaras. Kontakteeruge
HP klienditeenindusega.

b.

Kui lehekülg prinditakse õigesti, siis seadme riistvara töötab. Probleem on teie arvutis,
printeridraiveris või programmis.

7.

Valige üks järgmistest:

Windows: klõpsake Start, Settings (Seaded) ja seejärel klõpsake Printers (Printerid) või Printers
and Faxes
(Printerid ja faksid). Tehke seadme nimel topeltklõps.

või

Mac OS X: Avage Print Center või Printer Setup Utility ja topeltklõps seadme joonel.

142 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW

background image

8.

Veenduge, et olete installinud seadme jaoks õige draiveri. Kontrollige programmi, et kindlaks teha,
kas kasutate selle seadme printeridraiverit.

9.

Printige lühike dokument teisest programmist, kust olete varem saanud printida. Kui see lahendus
töötab, siis on viga kasutatavas programmis. Kui see lahendus ei tööta (dokumenti ei prindita),
läbige need sammud:

a.

Proovige printida töö teisest arvutist, millel seadme tarkvara on õigesti installitud.

b.

Kui seade on ühendatud võrku, proovige ühendada see otse arvuti USB-porti. Suunake seade
õigesse porti või installige tarkvara uuesti, valides uue ühendustüübi, mida kasutate.