HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Lahendage jõudluse probleeme

background image

Lahendage jõudluse probleeme

Probleem

Põhjus

Lahendus

Leheküljed prinditakse, kuid täiesti
tühjalt.

Dokument võib sisaldada tühje lehti.

Vaadake prinditavast dokumendist, kas
kõik lehed on ikka täidetud.

Tootes võib esineda rike.

Toote kontrollimiseks printige välja
konfiguratsioonilehekülg.

Lehti prinditakse väga aeglaselt.

Raskem paber võib printimist
aeglustada.

Printige teistsugust tüüpi paberile.

Keerukad leheküljed võidakse printida
aeglaselt.

Korralik kuumutamine põhjustab
aeglasema printimiskiiruse ja tagab
parima printimiskvaliteedi.

Lehekülgi ei prindita välja.

Võib-olla ei tõmba seade paberit
korrektselt.

Veenduge, et paber on õigesti salve
asetatud.

Paber ummistub seadmes.

Kõrvaldage ummistus. Vt

Ummistused

lk 162

.

USB-kaabel võib olla vigane või valesti
ühendatud.

Võtke USB-kaabel mõlemast otsast
lahti ning ühendage seejärel uuesti.

Proovige printida mõnd varem
õnnestunud printimistööd.

Proovige teist USB-kaablit.

Arvutis töötavad teised seadmed.

Toode ei pruugi USB-porti jagada. Kui
teil on väline kõvaketas või võrgujaotur,
mis on ühendatud kõnealuse tootega
samasse porti, võib teine seade toote
tööd häirida. Ühendamiseks ja toote
kasutamiseks peate teise seadme lahti
ühendama või kasutama arvuti kaht
USB-porti.

ETWW

Lahendage jõudluse probleeme 189