HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Lahendage levinud Macintoshi probleeme

background image

Lahendage levinud Macintoshi probleeme

Tabel 10-3

Probleemid operatsioonisüsteemiga Mac OS X

Printeridraiverit ei ole printimiskeskuses või printeriseadistusutiliidis loetletud.

Põhjus

Lahendus

Toote tarkvara ei pruugi olla installitud või on valesti installitud.

Veenduge, et toote .GZ-fail on järgmises kõvakaketta kaustas:

Mac OS X V10.3 ja V10.4: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources/<lang>.lproj, kus teie kasutatava
keele puhul on <lang> on kahetäheline keelekood.

Mac OS X V10.5: Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources

Vajadusel installige tarkvara uuesti. Juhiste saamiseks lugege
tutvustavat juhendit.

The Postscript Printer Description (PPD e PostScript-printeri
kirjeldus) fail on rikutud.

Kustutage .GZ-fail järgmisest kõvaketta kaustast:

Mac OS X V10.3 ja V10.4: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources/<lang>.lproj, kus teie kasutatava
keele puhul on <lang> on kahetäheline keelekood.

Mac OS X V10.5: Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources

Installige tarkvara uuesti. Juhiste saamiseks lugege tutvustavat
juhendit.

Toote nime, IP-aadressi või Rendezvous/Bonjour'i hosti nime ei kuvata printerikeskuses või printeriseadistusutiliidis asuvad
tooteloendis.

Põhjus

Lahendus

Toode võib valmis olla.

Veenduge, et kaablid on korralikult ühendatud, toode on sees ja tuli

Ready (Valmis)

põleb. Kui olete ühenduses läbi USB- või Etherneti

jaoturi, proovige ühendada otse arvutisse või kasutage teist porti.

Vale ühenduse tüüp võib valitud olla.

Veenduge, et valitud on USB, IP-printimine või Rendezvous/Bonjour,
olenevalt toote ja arvuti vahelisest ühenduse tüübist.

Kasutusel on vale toote nimi, IP-aadress või Rendezvous/Bonjour'i
hosti nimi.

Printige toote nime, IP-aadressi või Rendezvous' hosti nime
kontrollimiseks välja konfiguratsioonileht. Veenduge, et
konfiguratsioonilehel olev nimi, IP-aadress või Rendezvous' hosti
nimi vastab toote nimele, IP-aadressile või Rendezvous' hosti nimele
printimiskeskuses või printeriseadistusutiliidis.

Liidese kaabel võib olla vigane või ebakvaliteetne.

Asendage kaabel kvaliteetse kaabliga.

Printeridraiver ei seadista automaatselt teie valitud toodet printimiskeskuses või printeriseadistusutiliidis.

Põhjus

Lahendus

Toode ei pruugi valmis olla.

Veenduge, et kaablid on korralikult ühendatud, toode on sees ja tuli

Ready (Valmis)

põleb. Kui olete ühenduses läbi USB- või Etherneti

jaoturi, proovige ühendada otse arvutisse või kasutage teist porti.

ETWW

Lahendage levinud Macintoshi probleeme 195

background image

Printeridraiver ei seadista automaatselt teie valitud toodet printimiskeskuses või printeriseadistusutiliidis.

Põhjus

Lahendus

Toote tarkvara ei pruugi olla installitud või on valesti installitud.

Veenduge, et toote .GZ-fail on järgmises kõvakaketta kaustas:

Mac OS X V10.3 ja V10.4: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources/<lang>.lproj, kus teie kasutatava
keele puhul on <lang> on kahetäheline keelekood.

Mac OS X V10.5: Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources

Vajadusel installige tarkvara uuesti. Juhiste saamiseks lugege
tutvustavat juhendit.

The Postscript Printer Description (PPD e PostScript-printeri
kirjeldus) fail on rikutud.

Kustutage .GZ-fail järgmisest kõvaketta kaustast:

Mac OS X V10.3 ja V10.4: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources/<lang>.lproj, kus teie kasutatava
keele puhul on <lang> on kahetäheline keelekood.

Mac OS X V10.5: Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources

Installige tarkvara uuesti. Juhiste saamiseks lugege tutvustavat
juhendit.

Liidese kaabel võib olla vigane või ebakvaliteetne.

Asendage liidese kaabel kvaliteetse kaabliga.

Printimistööd ei saadetud teie soovitud tootele.

Põhjus

Lahendus

Prindijärjekord võib peatunud olla.

Alustage prindijärjekorda uuesti. Avage prindimonitor ja valige
Alusta tööd.

Kasutusel on vale toote nimi või IP-aadress. Teie printimistöö võis
võtta vastu teine sama või sarnase nime, IP-aadressi või
Rendezvous' hosti nimega toode.

Printige toote nime, IP-aadressi või Rendezvous' hosti nime
kontrollimiseks välja konfiguratsioonileht. Veenduge, et
konfiguratsioonilehel olev nimi, IP-aadress või Rendezvous' hosti
nimi vastab toote nimele, IP-aadressile või Rendezvous' hosti nimele
printimiskeskuses või printeriseadistusutiliidis.

Kapseldatud PostScripti (EPS) fail ei prindi õigete fontidega.

Põhjus

Lahendus

See probleem esineb mõne programmi puhul.

Proovige enne printimist tootesse alla laadida EPS-failis olevaid
fonte.

Saadke fail ASCII vormingus, mitte binaarkodeeringuga.

Tabel 10-3

Probleemid operatsioonisüsteemiga Mac OS X (järg)

196 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW

background image

Te ei saa printida kolmanda osapoole USB-kaardilt.

Põhjus

Lahendus

See viga tekib, kui USB-toodete tarkvara ei ole installitud.

Kolmanda osapoole USB-kaardi lisamisel võib teil vaja minna Apple'i
USB-adapteri kaarditoe tarkvara. Selle tarkvara kõige hilisem
versioon on saadaval Apple'i veebisaidil.

USB-kaabliga ühendades toodet printimiskeskuses või printeriseadistusutiliidis pärast draiveri valimist ei näe.

Põhjus

Lahendus

Selle probleemi põhjuseks on kas tarkvara või riistavara komponent. Tarkvara tõrkeotsing

Kontrollige, kas teie Macintosh toetab USB-d.

Tehke kindlaks, et teie Macintoshi operatsioonisüsteemi
versioon on Mac OS X v10.3 või uuem.

Veenduge, et teie Macintoshil on vastav Apple'i USB-tarkvara.

Riistvara tõrkeotsing

Kontrollige, et toode on sisse lülitatud.

Veenduge, et USB-kaabel on õigesti ühendatud.

Kasutage kindlasti sobivat kiiret USB-kaablit.

Vaadake, et te ei kasutaks liiga palju ahelast voolu võtvaid USB-
seadmeid. Eemaldage kõik seadmed ahelast ja ühendage
kaabel otse hosti arvuti USB-porti.

Vaadake, ega ahelasse ei ole järjest ühendatud rohkem kui kaks
vooluta USB-jaoturit. Eemaldage kõik seadmed ahelast ja
ühendage kaabel otse hosti arvuti USB-porti.

MÄRKUS.

iMac'i klaviatuur on vooluta USB-jaotur.

Tabel 10-3

Probleemid operatsioonisüsteemiga Mac OS X (järg)

ETWW

Lahendage levinud Macintoshi probleeme 197

background image

198 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW

background image

A