HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Lahendage töö otse USB-st printimise probleemid

background image

Lahendage töö otse USB-st printimise probleemid

Probleem

Põhjus

Lahendus

Menüü USB STORAGE (USB
TALLETAMINE)
ei avane, kui sisestate
USB-tarviku.

Toode ei toeta seda tüüpi USB-
talletustarvikut või failisüsteemi.

Salvestage failid standardses USB-
talletustarvikus, mis kasutab
failisüsteeme File Allocation Table (FAT
e failipaigutustabel). Toode toetab USB-
talletustarvikuid FAT12, FAT16 ja
FAT32.

Haldur või sellel tootel USB-printimise
keelata.

Printige töö tootega ühendatud arvutist.

Tootega on ühendatud liiga palju USB-
talletustarvikuid.

Eemaldage USB-talletustarvikuid kuni
teate kadumiseni ja seejärel eemaldage
ja sisestage uuesti USB-talletustarvik,
millest soovite printida.

See toode toetab kuni neli USB-
talletustarvikut.

Mõni teine menüü on juba lahti.

Sulgege avatud menüü ja sisestage
USB-talletustarvik uuesti.

USB-talletustarviku sisestamisest on
möödunud rohkem kui 1 minut.

Menüü jääb lahti 1 minutiks. Sisestage
USB-talletustarvik uuesti.

USB-talletustarvik koosneb mitmest
sektsioonist. (Mõned USB-
talletustarvikute tootjad installivad
tarvikusse sektsioone loova tarkvara,
sarnaselt CD-le.)

Vormindage USB-talletustarvik
sektsioonide eemaldamiseks ümber või
kasutage teistsugust USB-
talletustarvikut.

See USB-talletustarvik vajab liiga palju
toidet.

1.

Eemaldage USB-talletustarvik.

2.

Lülitage toode välja ja siis uuesti
sisse.

3.

Kasutage vähem toidet kasutavat
või oma toiteplokki sisaldavat USB-
talletustarvikut.

USB-talletustarvik ei tööta korralikult.

1.

Eemaldage USB-talletustarvik.

2.

Lülitage toode välja ja siis uuesti
sisse.

3.

Proovige printida teisest USB-
talletustarvikust.

ETWW

Lahendage töö otse USB-st printimise probleemid 191

background image

Probleem

Põhjus

Lahendus

Faili ei prindita.

Te prindite PDF-faili ja funktsioon RAM
DISK (RAM KETAS)
on välja lülitatud.

Avage menüü SYSTEM SETUP
(SÜSTEEMI SEADISTUS)
ja seadke
funktsioon RAM DISK (RAM KETAS)
seade AUTO (AUTOMAATNE) peale.

Töötlemisel võib olla teine printimistöö
või prindite te suurt faili.

Kontrollige juhtpaneeli tuld

Data

(Andmed)

. Kui see vilgub, on töö

printimine pooleli.

Salved võivad tühjad olla.

Veenduge, et vähemalt ühes salves on
paberit.

Tootes võib olla paberiummistus.

Kontrollige juhtpaneeli näidikult
veateadete olemasolu. Kõrvaldage
ummistus. Vt

Kõrvaldage ummistused

lk 163

.

USB-tarvikus on ootamatud failid.

Igal toote sisselülitamisel loob see
ühendatud USB-tarvikutele
automaatselt kolm faili.

Eemaldage USB-tarvik enne toote
sisselülitamist.

Mõnel USB-tarvikul on
lukustusfunktsioon, mis ei lase tarvikule
uusi faile kirjutada. Kui teie USB-tarvikul
on see funktsioon, siis lukustage tarvik.

Faili ei ole menüüs USB STORAGE
(USB TALLETAMINE)
loetletud.

USB-printimise funktsioon ei toeta
prinditava faili tüüpi.

Võite printida järgmisi failide tüüpe:

.PDF

.PCL

.PS

USB-tarviku ühes kaustas on liiga palju
faile.

Vähendage kausta failide arvu failide
alamkaustadesse viimisega.

Toode ei toeta faili nime keelt ja see
asendati teisest märgistikust pärinevate
tähemärkidega.

Nimetage failid ümber toetatud keeles.

Menüü USB STORAGE (USB
TALLETAMINE)
avaneb, kuid USB-
tarvikut ei ole selles loetletud.

Tootega on ühendatud liiga palju USB-
tarvikuid.

Eemaldage USB-tarvikuid kuni teate
kadumiseni ja seejärel eemaldage ja
sisestage uuesti USB-tarvik, millest
soovite printida.

See toode toetab kuni neli USB-tarvikut.

Failide nimed on hägused või halvasti
loetavad juhtpaneelil oleva loendi
läbikerimisel.

Juhtpaneeli näidiku heledus vajab
reguleerimist.

Avage menüü SYSTEM SETUP
(SÜSTEEMI SEADISTUS)
ja
reguleerige seadet DISPLAY
BRIGHTNESS (EKRAANI HELEDUS)
kuni tekst on selge.

192 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW