HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Korduvate defektide joonlaud

background image

Korduvate defektide joonlaud

Kui defektid korduvad lehel regulaarsete intervallidega, kasutage defekti põhjustaja tuvastamiseks seda
joonlauda. Asetage joonlaua ülemine ots esimesele defektile. Märge, mis on järgmise defekti kõrval,
viitab, milline komponent tuleks asendada.

Joonis 10-1

Korduvate defektide joonlaud

0 mm

95 mm

79 mm

76 mm

50 mm

43.6 mm

38 mm

Defektide vaheline kaugus

Toote komponendid, mis põhjustavad defekti

38 mm

Prindikassett

43,6 mm

Prindimootor

50 mm

Prindikassett

76 mm

Kuumuti

79 mm

Kuumuti

95 mm

Prindikassett

188 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW