HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Pildidefektide näited

background image

Pildidefektide näited

Nendes näidetes on toodud ära kõige tavalisemad prindikvaliteedi probleemid. Kui teil esineb probleeme
ka pärast soovitatud lahenduste proovimist, pöörduge HP klienditeenindusse.

182 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW

background image

Tabel 10-2

Pildidefektide näited

Probleem

Pildi näide

Lahendus

Hele väljaprint (osaline
lehekülg)

1.

Veenduge, et prindikassett on täielikult paigaldatud.

2.

Prindikassett võib peaaegu tühi olla. Kontrollige tarvikute olekut ja asendage
vajadusel printerikassett.

3.

Paber ei pruugi vastata HP nõuetele(nt paber on liiga niiske või liiga kare).
Vaadake

Paber- ja prindikandja lk 71

.

Hele print (terve lehekülg)

1.

Veenduge, et prindikassett on täielikult paigaldatud.

2.

Veenduge, et ECONOMODE (SÄÄSTUREŽIIM) seade on juhtpaneelil ja
printeridraiveril välja lülitatud. Vt

EconoMode (Säästurežiim) lk 90

.

3.

Avage menüü CONFIGURE DEVICE (SEADME KONFIGUREERIMINE)
printeri juhtpaneelil. Avage alammenüü PRINT QUALITY
(PRINDIKVALITEET) ja suurendage seadet TONER DENSITY (TOONERI
TIHEDUS). Vaadake

Print Quality (Prindikvaliteet) lk 23

.

4.

Proovige kasutada teist tüüpi paberit.

5.

Printerikassetti hinnanguline tööiga võib olla lõppemas. Kontrollige tarvikute
olekut ja asendage vajadusel printerikassett.

Kübemed

Kübemed võivad ilmuda paberile pärast ummistuse kõrvaldamist.

1.

Printige veel mõned leheküljed, et näha, kas probleem laheneb.

2.

Puhastage printeri sisemus ja laske kuumuti puhastamiseks puhastusleht
printerist läbi. Vt

Puhastage paberitee. lk 135

.

3.

Proovige kasutada teist tüüpi paberit.

4.

Kontrollige, ega prindikassett ei leki. Kui prindikassett lekib, asendage see.

Tühjad kohad

1.

Veenduge, et printerile esitatavad keskkonnanõuded on täidetud. Vt

Töökeskkond lk 216

.

2.

Kui paber on kare ja tooner tuleb kergelt maha, avage menüü CONFIGURE
DEVICE
(SEADME KONFIGUREERIMINE) printeri juhtpaneelil. Avage
alammenüü PRINT QUALITY (PRINDIKVALITEET), valige FUSER MODES
(KUUMUTI REŽIIMID) ja valige seejärel kasutatava paberi tüüp. Muutke
seade kas HIGH1 (KÕRGE1) või HIGH2 (KÕRGE2), mis aitab tooneril
täielikumalt paberile sulada. Vt

Print Quality (Prindikvaliteet) lk 23

.

3.

Proovige kasutada siledamat paberit.

Jooned

A

A
A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

a

a

a

a

a

c

c

c

c

c

b

b

b

b

b

1.

Printige veel mõned leheküljed, et näha, kas probleem laheneb.

2.

Puhastage printeri sisemus ja laske kuumuti puhastamiseks puhastusleht
printerist läbi. Vt

Toote puhastamine lk 135

.

3.

Asendage prindikassett.

ETWW

Prindikvaliteedi probleemide lahendamine 183

background image

Probleem

Pildi näide

Lahendus

Hall taust

1.

Ärge kasutage paberit, mis on kord juba printerist läbi lastud.

2.

Proovige kasutada teist tüüpi paberit.

3.

Printige veel mõned leheküljed, et näha, kas probleem laheneb.

4.

Pöörake paber salves ringi. Samuti proovige paberit 180° keerata.

5.

Avage menüü CONFIGURE DEVICE (SEADME KONFIGUREERIMINE)
printeri juhtpaneelil. Suurendage alammenüül PRINT QUALITY
(PRINDIKVALITEET) seadet TONER DENSITY (TOONERI TIHEDUS).
Vaadake

Print Quality (Prindikvaliteet) lk 23

.

6.

Veenduge, et printerile esitatavad keskkonnanõuded on täidetud. Vt

Töökeskkond lk 216

.

7.

Vajalikuks võib osutuda prindikasseti asendamine.

Tooneri plekid

1.

Printige veel mõned leheküljed, et näha, kas probleem laheneb.

2.

Proovige kasutada teist tüüpi paberit.

3.

Veenduge, et printerile esitatavad keskkonnanõuded on täidetud. Vt

Töökeskkond lk 216

.

4.

Puhastage printeri sisemus ja laske kuumuti puhastamiseks puhastusleht
printerist läbi. Vt

Toote puhastamine lk 135

.

5.

Vajalikuks võib osutuda prindikasseti asendamine.

Lahtine tooner

Lahtine tooner tähendab selles kontekstis toonerit, mida saab leheküljelt maha
hõõruda.

1.

Kui paber on raske või kare, avage menüü CONFIGURE DEVICE (SEADME
KONFIGUREERIMINE) printeri juhtpaneelil. Valige alammenüül PRINT
QUALITY
(PRINDIKVALITEET) jaotis FUSER MODES (KUUMUTI REŽIIMID)
ja valige seejärel kasutatava paberi tüüp. Muutke seade kas HIGH1
(KÕRGE1) või HIGH2 (KÕRGE2), mis aitab tooneril täielikumalt paberile
sulada. Vt

Print Quality (Prindikvaliteet) lk 23

. Peate ka määrama kasutatava

salve paberi tüübi. Vt

Konfigureerige salvesid lk 85

.

2.

Kui märkate, et paberi üks pool on karmima koega, proovige printida
siledamale poolele.

3.

Veenduge, et printerile esitatavad keskkonnanõuded on täidetud. Vt

Töökeskkond lk 216

.

4.

Veenduge, et kasutatava paberi tüüp ja kvaliteet vastavad HP tehnilistele
nõuetele. Vt

Paber- ja prindikandja lk 71

.

Korduvad defektid

1.

Printige veel mõned leheküljed, et näha, kas probleem laheneb.

2.

Puhastage printeri sisemus ja laske kuumuti puhastamiseks puhastusleht
printerist läbi. Vt

Toote puhastamine lk 135

.

3.

Vajalikuks võib osutuda prindikasseti asendamine.

Tabel 10-2

Pildidefektide näited (järg)

184 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW

background image

Probleem

Pildi näide

Lahendus

Korduspilt

Dear Mr. Abhjerhjk,

The dhjhfiuhu if teint hhkjhjnf j us a weue jd, fnk

ksneh vnk kjdfkaakd ss hsjhnckkajhdhf kashfhnduujdn.
Pkshkkhklhlkhkhyufwe4yrh9jjflkln djd skshkshdcnksnjcnal
aksnclnslskjlncsl nas lnslna, ncnsljsjscljckn nsnclknsllj
hwlsdknls nwljs nlnscl nijhsn clsncij hn. Iosi fsjs jlkh andjna this
is a hn. jns fir stie a djakjd ajjssk. Thsi ius vnvlu tyeh lch afted,
and when hghj hgjhk jdj a dt sonnleh.

Suolklv jsdj hvjkrt ten sutc of jthjkfjkn vjdj hwjd, an olk d

.at fhjdjht ajshef. Sewlfl nv atug ahgjfjknvr kdkjdh sj hvjk
sjskrplo book. Camegajd sand their djnln as orged tyehha
as as hf hv of the tinhgh in the cescmdal vlala tojk. Ho sn shj
shjkh a sjca kvkjn? No ahdkj ahhtuah ahavjnv hv vh aefve r
Tehreh ahkj vaknihidh was skjsaa a dhkjfn anj
cjkhapsldnlj llhfoihrfhthej ahjkkjna oa h j a kah w asj kskjnk as
sa fjkank cakajhjkn eanjsdn qa ejhc pjtpvjlnv4purlaxnwl. Ana

l, and the askeina of ahthvnasm. Sayhvjan tjhhjhr ajn ve fh k

v nja vkfkahjd a. Smakkljl a sehiah adheufh if you do klakc k
w vka ah call lthe cjakha aa d a sd fijs.

Sincerely,

Mr. Scmehnjcj

Seda tüüpi defekt võib esineda, kui kasutatakse trükitud vorme või suures koguses
kitsast paberit.

1.

Printige veel mõned leheküljed, et näha, kas probleem laheneb.

2.

Veenduge, et kasutatava paberi tüüp ja kvaliteet vastavad HP tehnilistele
nõuetele. Vt

Paber- ja prindikandja lk 71

.

3.

Vajalikuks võib osutuda prindikasseti asendamine.

4.

Veenduge, et toode on konfigureeritud õigele paberi tüübile.

Moondunud tähemärgid

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

1.

Printige veel mõned leheküljed, et näha, kas probleem laheneb.

2.

Veenduge, et printerile esitatavad keskkonnanõuded on täidetud. Vt

Töökeskkond lk 216

.

Viltune lehekülg

1.

Printige veel mõned leheküljed, et näha, kas probleem laheneb.

2.

Kontrollige, et printeri sees poleks rebenenud paberitükke.

3.

Veenduge, et paber on õigesti salve asetatud ja kõik seadistused tehtud. Vt

Täitke salved lk 79

. Veenduge, et salve juhikud ei ole liiga kõvasti või liiga

lõdvalt vastu paberit.

4.

Pöörake paber salves ringi. Samuti proovige paberit 180° keerata.

5.

Veenduge, et kasutatava paberi tüüp ja kvaliteet vastavad HP tehnilistele
nõuetele. Vt

Paber- ja prindikandja lk 71

.

6.

Veenduge, et printerile esitatavad keskkonnanõuded on täidetud. Vt

Töökeskkond lk 216

.

Kooldumine või
lainetamine

1.

Pöörake paber salves ringi. Samuti proovige paberit 180° keerata.

2.

Veenduge, et kasutatava paberi tüüp ja kvaliteet vastavad HP tehnilistele
nõuetele. Vt

Paber- ja prindikandja lk 71

.

3.

Veenduge, et printerile esitatavad keskkonnanõuded on täidetud. Vt

Töökeskkond lk 216

.

4.

Proovige printida erinevasse väljundisalve.

5.

Kui paber on kerge ja libe, avage CONFIGURE DEVICE (SEADME
KONFIGUREERIMINE) menüü printeri juhtpaneelil. Valige alammenüül
PRINT QUALITY (PRINDIKVALITEET) jaotis FUSER MODES (KUUMUTI
REŽIIMID) ja valige seejärel kasutatava paberi tüüp. Muutke seade, valides
LOW (MADAL), mis aitab sulatusprotsessil kuumust vähendada. Vt

Print

Quality (Prindikvaliteet) lk 23

. Peate ka määrama kasutatava salve paberi

tüübi. Vt

Konfigureerige salvesid lk 85

.

Tabel 10-2

Pildidefektide näited (järg)

ETWW

Prindikvaliteedi probleemide lahendamine 185

background image

Probleem

Pildi näide

Lahendus

Kaardumine või kortsud

1.

Printige veel mõned leheküljed, et näha, kas probleem laheneb.

2.

Veenduge, et printerile esitatavad keskkonnanõuded on täidetud. Vt

Töökeskkond lk 216

.

3.

Pöörake paber salves ringi. Samuti proovige paberit 180° keerata.

4.

Veenduge, et paber on õigesti salve asetatud ja kõik seadistused tehtud. Vt

Täitke salved lk 79

.

5.

Veenduge, et kasutatava paberi tüüp ja kvaliteet vastavad HP tehnilistele
nõuetele. Vt

Paber- ja prindikandja lk 71

.

6.

Kui ümbrikud kortsuvad, proovige hoida ümbrikke tasasel pinnal.

7.

Kui paber on kerge ja libe, avage CONFIGURE DEVICE (SEADME
KONFIGUREERIMINE) menüü printeri juhtpaneelil. Valige alammenüül
PRINT QUALITY (PRINDIKVALITEET) jaotis FUSER MODES (KUUMUTI
REŽIIMID) ja valige seejärel kasutatava paberi tüüp. Muutke seade, valides
LOW (MADAL), mis aitab sulatusprotsessil kuumust vähendada. Vt

Print

Quality (Prindikvaliteet) lk 23

. Peate ka määrama kasutatava salve paberi

tüübi. Vt

Konfigureerige salvesid lk 85

.

Vertikaalsed valged
jooned

1.

Printige veel mõned leheküljed, et näha, kas probleem laheneb.

2.

Veenduge, et kasutatava paberi tüüp ja kvaliteet vastavad HP tehnilistele
nõuetele. Vt

Paber- ja prindikandja lk 71

.

3.

Vajalikuks võib osutuda prindikasseti asendamine.

Rattajäljed

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

a

a

a

a

a

c

c

c

c

c

b

b

b

b

b

See viga esineb tavaliselt siis, kui printerikassett on ammu oma hinnangulise tööea
ületanud. Näiteks suure arvu lehekülgede printimisel väga väikese koguse
toonerivärviga.

1.

Vajalikuks võib osutuda prindikasseti asendamine.

2.

Vähendage lehekülgede arvu, mida te väga väikese koguse toonerivärviga
prindite.

Valged laigud mustal

1.

Printige veel mõned leheküljed, et näha, kas probleem laheneb.

2.

Veenduge, et kasutatava paberi tüüp ja kvaliteet vastavad HP tehnilistele
nõuetele. Vt

Paber- ja prindikandja lk 71

.

3.

Veenduge, et printerile esitatavad keskkonnanõuded on täidetud. Vt

Töökeskkond lk 216

.

4.

Vajalikuks võib osutuda prindikasseti asendamine.

Tabel 10-2

Pildidefektide näited (järg)

186 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW

background image

Probleem

Pildi näide

Lahendus

Laialipillutatud jooned

1.

Veenduge, et kasutatava paberi tüüp ja kvaliteet vastavad HP tehnilistele
nõuetele. Vt

Paber- ja prindikandja lk 71

.

2.

Veenduge, et printerile esitatavad keskkonnanõuded on täidetud. Vt

Töökeskkond lk 216

.

3.

Pöörake paber salves ringi. Samuti proovige paberit 180° keerata.

4.

Avage menüü CONFIGURE DEVICE (SEADME KONFIGUREERIMINE)
printeri juhtpaneelil. Avage alammenüü PRINT QUALITY
(PRINDIKVALITEET) ja muutke seadet TONER DENSITY
(TOONERITIHEDUS). Vt

Print Quality (Prindikvaliteet) lk 23

.

5.

Avage menüü CONFIGURE DEVICE (SEADME KONFIGUREERIMINE)
printeri juhtpaneelil. Avage alammenüül PRINT QUALITY
(PRINDIKVALITEET) jaotis OPTIMIZE (OPTIMEERIMINE) ja seadistage
LINE DETAIL=ON (JOONE DETAILID=SEES).

Hägune print

1.

Veenduge, et kasutatava paberi tüüp ja kvaliteet vastavad HP tehnilistele
nõuetele. Vt

Paber- ja prindikandja lk 71

.

2.

Veenduge, et printerile esitatavad keskkonnanõuded on täidetud. Vt

Töökeskkond lk 216

.

3.

Pöörake paber salves ringi. Samuti proovige paberit 180° keerata.

4.

Ärge kasutage paberit, mis on kord juba printerist läbi lastud.

5.

Vähendage tooneri tihedust. Avage menüü CONFIGURE DEVICE (SEADME
KONFIGUREERIMINE) printeri juhtpaneelil. Avage alammenüü PRINT
QUALITY
(PRINDIKVALITEET) ja muutke seadet TONER DENSITY
(TOONERITIHEDUS). Vt

Print Quality (Prindikvaliteet) lk 23

.

6.

Avage menüü CONFIGURE DEVICE (SEADME KONFIGUREERIMINE)
printeri juhtpaneelil. Avage alammenüül PRINT QUALITY
(PRINDIKVALITEET) jaotis OPTIMIZE (OPTIMEERIMINE) ja seadistage
HIGH TRANSFER=ON (KÕRGE EDASTUS=SEES). Vt

Print Quality

(Prindikvaliteet) lk 23

.

Juhusliku pildi kordus

Kui piIt, mis ilmub lehekülje ülaosas mustalt, kordub uuesti allpool (hallis väljas), on
võimalik, et toonerit pole viimasest tööst täielikult kustutatud. (Korduv pilt võib olla
heledam või tumedam kui väli, milles see ilmub.)

Muutke välja tooni (tumedust), milles korduv pilt ilmub.

Muutke piltide printimise järjekorda. Seadke näiteks heledam pilt lehekülje
ülaossa ja tumedam allapoole.

Pöörake oma tarkvaraprogrammis kogu lehekülje 180°, et heledam pilt
prindiks enne.

Kui defekt ilmneb hiljem prinditöös, lülitage seade 10 minutiks välja ning
seejärel uuesti sisse prinditöö taasalustamiseks.

Tabel 10-2

Pildidefektide näited (järg)

ETWW

Prindikvaliteedi probleemide lahendamine 187