HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Ümbrikute ummistus või ei sööda tootesse

background image

Ümbrikute ummistus või ei sööda tootesse

Ümbrikute ummistus või ei sööda tootesse

Põhjus

Lahendus

Ümbrikud laaditakse toetamata salve. Ainult 1. salv saab
ümbrikke sööta.

Laadige ümbrikud 1. salve.

Ümbrikud on kägaras või vigastatud.

Proovige kasutada teisi ümbrikke. Säilitage ümbrikke
kontrollitud tingimustes.

ETWW

Probleemid paberi käsitsemisega 179

background image

Ümbrikute ummistus või ei sööda tootesse

Põhjus

Lahendus

Ümbrikud kleepuvad, sest niiskus on liiga kõrge.

Proovige kasutada teisi ümbrikke. Säilitage ümbrikke
kontrollitud tingimustes.

Ümbriku suund on vale.

Veenduge, et ümbrik oleks laaditud õigesti.

See toode ei toeta ümbrike kasutust.

Lugege HP LaserJet printeripere kandja juhendit.

1. salv on konfigureeritud töötlema teisi formaate, kui
ümbrikud.

Konfigureerige 1. salve formaat ümbrike jaoks.