HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Lüümikud või läikepaber ei sööda

background image

Lüümikud või läikepaber ei sööda

Lüümikud või läikepaber ei sööda

Põhjus

Lahendus

Tarkvaras või printeridraiveris ei ole määratud õige paberi
tüüp.

Veenduge, et tarkvaras või printeridraiveris on valitud õige
paberi tüüp.

Sisestussalv on liiga täis.

Eemaldage liigne paber sisestussalvest. Ärge ületage salve
maksimaalse virna kõrguse märgiseid.

Paber teises sisestussalves on samas formaadis, mis
lüümikud ja toode vaikeseadistub teisele salvele.

Veenduge, et lüümikuid või läikepaberit sisaldav sisestussalv
on tarkvara programmis või printeridraiveris valitud. Kasutage
toote juhtpaneeli, et konfigureerida salv laaditud paberi tüübi
järgi.

Lüümikuid või läikepaberit sisaldav salv ei ole tüübi jaoks
õigesti konfigureeritud.

Veenduge, et lüümikuid või läikepaberit sisaldav sisestussalv
on tarkvara programmis või printeridraiveris valitud. Kasutage
toote juhtpaneeli, et konfigureerida salv laaditud paberi tüübi
järgi.

Lüümikud või läikepaber ei pruugi vastata toetatud paberi
nõuetele.

Kasutage ainult paberit, mis vastab selle toote HP paberi
nõuetele.

Kõrge õhuniiskusega keskkonnad võivad põhjustada
läikepaberi mitte-söötmist või liiga paljude lehtede söötmist.

Vältige läikepaberi printimist kõrge õhuniiskusega tingimustes.
Kui prindite läikepaberit, võib tootesse söötmist parandada
paberi pakendist eemaldamine ja sellel mõne tunni puhata
laskmine. Siiski võib niisketes keskkondades paberil puhata
laskmine põhjustada ka "ville".