HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Paber ei sööda automaatselt

background image

Paber ei sööda automaatselt

Paber ei sööda automaatselt

Põhjus

Lahendus

Tarkvara programmist on valitud käsitsi söötmine.

Laadige paber salve 1 või vajutage nuppu

OK

, kui paber on

laaditud.

Laaditud ei ole õige paberiformaat.

Laadige õiges formaadis paber.

Sisestussalv on tühi.

Laadige paber sisestussalve.

Paber eelmisest ummistusest ei ole täielikult eemaldatud.

Avage toode ja eemaldage paberiteelt kogu paber.

Paberiformaat ei ole sisestussalve jaoks õigesti
konfigureeritud.

Printige konfiguratsioonileht või kasutage juhtpaneeli, et saada
teada paberiformaat, mille jaoks sisestussalv on
konfigureeritud.

Juhikud salves ei ole paberi vastas.

Veenduge, et tagumised ja laiad paberi juhikud puudutaksid
paberit.

Käsitsisöötmisviip on seadistatud ALWAYS (Alati) peale.
Toode viipab alati käsitsisöötmisele, isegi kui salv on laetud.

Avage salv, laadige kandja uuesti ja sulgege salv.

Või muutke käsitsisöötmisviipe seade UNLESS LOADED
(Ainult kui laetud) peale, et toode viipaks käsitsisöötmisele
ainult siis, kui salv on tühi.

Seade USE REQUESTED TRAY (Kasuta soovitud salve)
tootel on seadistatud EXCLUSIVELY (Ainuliselt) peale ja
soovitud salv on tühi. Toode ei kasuta teist salve.

Laadige soovitud salv.

Või muutke seade EXCLUSIVELY (Ainuliselt) pealt FIRST
(Esimene) peale CONFIGURE DEVICE (Seadme
konfiguratsiooni) menüüs. Toode võib kasutada teisi salvesid,
kui kindlaksmääratud salve ei ole kandjaid laaditud.