HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Seade söödab vale formaadiga paberit

background image

Seade söödab vale formaadiga paberit

Seade söödab vale formaadiga paberit

Põhjus

Lahendus

Sisestussalve ei ole laaditud õige formaadiga paber.

Laadige sisestussalve õige formaadiga paber.

Tarkvaraprogrammis või printeridraiveris ei valitud õige paberi
formaat.

Veenduge, et tarkvaraprogrammi ja printeridraiveri seaded on
õiged, sest tarkvaraprogrammi seaded eiravad printeridraiveri
ja juhtpaneeli omi, ning printeridraiveri seaded eiravad
juhtpaneeli omi. Lisateavet vt

Windowsi printeridraiveri

seadete muutmine lk 47

või

Muutke Macintoshi printeri draiveri

sätteid lk 55

.

Seadme juhtpaneelil ei ole salve valitud õige paberi formaat.

Valige juhtpaneelilt salve õige paberi formaat.

Sisestussalve paberi formaat ei ole õigesti konfigureeritud.

Salve jaoks konfigureeritud paberiformaadi määramiseks
printige konfiguratsioonileht või kasutage juhtpaneeli.

Salve paberijuhikud ei ole vastu paberit.

Veenduge, et paberijuhikud puutuvad vastu paberit.