HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Väljastus on laineline või kortsus

background image

Väljastus on laineline või kortsus

Väljastus on laineline või kortsus

Põhjus

Lahendus

Paber ei vasta selle toote nõuetele.

Kasutage ainult paberit, mis vastab selle toote HP paberi
nõuetele.

Paber on vigastatud või halvas seisukorras.

Eemaldage paber sisestussalvest ja laadige paber, mis on
heas seisukorras.

Toode töötab väga niiskes keskkonnas.

Veenduge, et printimise keskkond vastaks niiskuse nõuetele.

Prindite suuri, pidev-täidetud alasid.

Suured, pidev-täidetud alad võivad põhjustada suurt lainetust.
Proovige kasutada teist mustrit.

Paberit ei säilitatud õigesti ja see võis imada niiskust.

Eemaldage paber ja asendage see paberiga värskest,
avamata pakist.

Paberil on kehvalt lõigatud servad.

Eemaldage paber, painutage seda, pöörake seda 180 kraadi
või keerake ümber ja seejärel laadige see uuesti sisestussalve.
Ärge lehvitage paberit. Kui probleem ei kao, asendage paber.

Konkreetne paberitüüp ei olnud salve jaoks konfigureeritud või
tarkvaras valitud.

Konfigureerige tarkvara paberi jaoks (vaadake tarkvara
dokumentatsiooni). Konfigureerige salv paberi jaoks, vaadake

Täitke salved lk 79

.

Paberit on printimistöös eelnevalt kasutatud.

Ärge kasutage paberit uueti.