HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Tehase vaikeseadete lähtestamine

background image

Tehase vaikeseadete lähtestamine

1.

Vajutage nuppu

Menu (Menüü)

.

2.

Avage kõik järgmised menüüd. Vajutage selle esiletoomiseks allanoolt ja selle valimiseks nuppu

OK

.

a.

CONFIGURE DEVICE (KONFIGUREERI SEADE)

b.

RESETS (LÄHTESTAMISED)

c.

RESTORE FACTORY SETTINGS (TAASTA TEHASESEADED)

Täpsema teabe saamiseks vt

Lähtestamismenüüd lk 37

.

144 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW