HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Ummistuste harilikud põhjused

background image

Ummistuste harilikud põhjused

Enamiku ummistustest põhjustab paber, mis ei vasta HP nõuetele. Täielikud nõuded kõigile HP
LaserJeti toodetele leiate juhendist HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (HP LaserJeti
printeripere prindikandja juhend). See juhend on saadaval aadressil

www.hp.com/support/

ljpaperguide

.

Seade on ummistunud.

1

Põhjus

Lahendus

Paber ei vasta nõuetele.

Kasutage ainult paberit, mis vastab HP nõuetele. Vaadake

Paber- ja prindikandja lk 71

.

Detail on valesti paigaldatud.

Veenduge, et kõik osad on õigesti installitud.

Kasutate paberit, mis on juba läbinud toote või
paljundusmasina.

Ärge kasutage paberit, millele on varem prinditud või
paljundatud.

Salv on valesti täis laetud.

Eemaldage salvest liigsed lehed. Veenduge, et virn jääb
salves lubatud kõrguse piiridesse. Vaadake

Täitke salved

lk 79

.

Paber on viltu.

Salve juhikud ei ole reguleeritud õigesti. Reguleerige neid, et
nad hoiaks paberit kindlalt, seda painutamata.

Lehed kleepuvad omavahel kokku ega eraldu kergesti.

Eemaldage paber, painutage seda kergelt, pöörake 180° või
keerake ümber. Laadige paber salve tagasi.

MÄRKUS.

Ärge lehvitage paberit. Lehvitamine võib tekitada

staatilise elektri, mis paneb lehed üksteise külge kleepuma.

Paber eemaldatakse enne, kui ta jõuab väljastussalve.

Lähtestage seade. Oodake enne paberi eemaldamist, kuni see
on täielikult väljastussalve jõudnud.

Kahepoolse printimise puhul eemaldasite paberi enne, kui
dokumendi teine pool sai prinditud.

Lähtestage seade ja printige dokument uuesti. Oodake enne
paberi eemaldamist, kuni see on täielikult väljastussalve
jõudnud.

Paber on halvas seisukorras.

Vahetage paber välja.

Paberiveorullid ei vea paberit salvest välja.

Eemaldage paberipaki ülemine leht. Kui paber on liiga raske,
siis on võimalik, et seda ei saa salvest sööta.

Paberil on karedad või sakilised ääred.

Vahetage paber välja.

Paber on perforeeritud või reljeefne.

Perforeeritud või reljeefset paberit ei ole kerge eraldada.
Söötke üksikuid lehti salvest 1.

Seadme tarvikute eluiga on lõppenud.

Kontrollige seadme juhtpaneelilt teateid tarvikute oleku kohta
või printige tarvikute olekuleht, et kontrollida tarvikute
järelejäänud tööiga. Vt

Prindi teave ja kuidas-toimida-

leheküljed lk 106

.

Paberit on valesti säilitatud.

Vahetage salvedes paber välja. Paberit peaks säilitama
originaalpakendis, kontrollitud tingimustes.

1

Kui seade ummistub pidevalt, kontakteeruge HP klienditeeninduse või lähima volitatud HP teenusepakkujaga.

162 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW